Högkänslighet & People-Pleasing

Är du en ”people-pleaser”? En ”people-pleaser” är en person som i princip alltid säger ja när du ber om hjälp, oavsett om det är praktisk hjälp eller om du behöver emotionell stöttning. De flesta anser att denna person är hjälpsam och snäll såklart. Men vad är det som gör att somliga människor lättare faller in Läs mer

Att våga visa sårbarhet

Hur hänger sårbarhet och mod ihop? Ja just detta har forskaren Brené Brown intresserat sig för under det senaste decenniet. Brown är en amerikansk socionom och doktor i socialt arbete och är numera också en flitigt anlitad föreläsare. Hon har även skrivit en rad böcker i dessa ämnen. Brené Brown definierar sårbarhet som en ovisshet, ett risktagande och en känslomässig Läs mer

Högkänslighet och anknytning i relationer

Varför är det extra viktigt för högkänsliga personer att förstå vilken anknytning man haft i sin uppväxt? Högkänslighet är ett personlighetsdrag som innebär en större benägenhet att reagera fysiskt och emotionellt på omgivningen vilket beror på att högkänsliga individer har ett mer känsligt nervsystem Sedan psykologen Elaine Aron myntade begreppet har det fått mycket uppmärksamhet Läs mer

Blir du emotionellt misshandlad?

Jag hör ganska ofta hur människor omkring mig blir emotionellt och verbalt misshandlade. Definitionen på Psykisk misshandel: Misshandel som riktar sig mot den andres självkänsla, eller som handlar om att beröva en människa en känsla av trygghet, socialt sammanhang, eller andra mänskliga rättigheter. Till skillnad från fysisk misshandel är den psykiska ofta verbal till sin Läs mer

Hjälp för att komma ur ett medberoende

Att vara medberoende i en relation är både tufft och energikrävande. Många ser det till och med som en sjukdom. Förr var det bara förknippat med alkohol eller droger, men idag talar man även om känslomässigt missbruk. Det första steget för att bryta sig loss från ett medberoende, känslomässigt sådant eller sådant som innefattar missbruk Läs mer

Känslomässigt medberoende

Jag har genom åren frågat mig om människor som är högkänsliga har lättare att fastna i känslomässigt medberoende och kanske rentav också har större benägenhet att fastna för personer som har narcissistiska drag? Inom psykologin pratar man om anknytningsmönster och hur detta påverkar dina relationer senare i livet. Läs mer om anknytningsmönster här: ANKNYTNING Anledningen till Läs mer

Beroende eller medberoende

Ett tillstånd som länge har intresserat mig är känslomässigt medberoende. Och vad menar jag då med det? De flesta av oss känner igen uttrycket ”medberoende” när det gäller att leva i en relation eller i en familj där alkoholism eller drogmissbruk förekommer. Jag har dock kunnat se att det också finns ett relationsmissbruk som innebär Läs mer