Högkänslig

Vad innebär det att vara en högkänslig person?

Högkänslig

Att vara en högkänslig person börjar numer bli ett mer känt personlighetsdrag i Sverige. Personlighetsdraget myntades av Dr Elaine N. Aron på 90-talet. Förkortningen man brukar använda är ”HSP” som står för Highly Sensitive Person.
Den fackliga termen för högkänslig personlighet är SPS (sensory processing sensitivity). Och det är just precis detta som det innebär att vara en högkänslig person;  nämligen att du som är högkänslig har en hjärna som filtrerar dina sinnesintryck lite annorlunda än hur andras hjärnor filtrerar sensoriska intryck.

Högkänslighet är ett medfött personlighetsdrag som finns hos 15-20 procent av den globala befolkningen. Det innebär att 1 av 5 personer föds som högkänsliga!
Ja, vi är fortfarande en minoritet, men faktiskt ganska många på jorden som är högkänsliga!
Det är dessutom lika många män som kvinnor som är högkänsliga!
Man har även hittat detta karaktärsdrag hos ca 100 djurarter. Med största sannolikhet finns det fler!

Många människor som upptäcker att de är högkänsliga ser det som en befrielse att kunna sätta ett namn på något som de alltid har känt av men inte känt till.

Visste du att det finns en dokumentär som handlar om just högkänslighet (HSP)? Se trailern genom att klicka på bilden nedan:


Högkänslig person – känsligare nervsystem

Har du fått höra att du är ”överkänslig”, att du ”övertänker” och att du har svårt att släppa saker och ting?

Högkänsliga personer föds med ett nervsystem som är känsligare än hos genomsnittet och en hjärna som fungerar lite annorlunda än hos andra människor.
När man är högkänslig så filtrerar hjärnan intryck annorlunda genom de fem sinnena.
Det betyder att människor med detta personlighetsdrag ofta är ljud känsliga. ljuskänsliga, känsliga för vissa dofter och smaker och även känsligare för hur kläder sitter på kroppen. Lappar som skaver och kliar i kläder och material som känns hårda och kalla mot huden kan vara rena tortyren.

Högkänsliga personer lägger märke till mycket mer än andra och bearbetar allt på en djupare nivå. Därför behöver de mer tid och energi än andra att smälta alla intryck. 

Att vara känslig är något som i vårt samhälle ofta förknippas med svaghet. Man bör tåla mer, inte vara så empatisk, inte reagera på omgivningen och inte känna så mycket. Det vill säga inte vara så mänsklig.
Många högkänsliga människor blir således missförstådda och felbedömda, vilket kan få dem att känna sig ”konstiga”, ”onormala” och utanför.

Överlevnadsstrategi

Högkänsliga personer funderar och utvärderar eventuella risker innan de företar sig något, till skillnad från majoriteten människor som agerar snabbt därför att de vill hinna först och tänker sedan.  När vi levde på savannen var det den högkänsliga människans roll att se till att stammen överlevde genom att till exempel vara den som hörde, innan andra i stammen hörde, att fiender var på väg,  kände på doften och smaken vilka växter som inte var giftiga osv.

Högkänsliga personer kan därför också framstå som tillbakadragna eller blyga, eftersom de ”skannar av” andra människor för att utröna om det är en person som går att lita på.
Men blyghet är ett inlärt beteende, som handlar om rädsla för negativa omdömen, och inte ett medfött drag.
Undersökningar visar att högkänsliga personer har ett känsligare nervsystem med högre aktivitet i hjärnområden som är associerade med empati, känslighet och planering.

Djup bearbetning av tankar och känslor

Personer som är högkänsliga är ofta väldigt emotionella och har ett djupt och intensivt känsloliv med ett brett spektrum av känslor. De tänker djupt och fastnar lättare i tankarna eftersom det är viktigt att både förstå och bli förstådd.
Högkänsliga personer reflekterar och funderar mycket vilket gör dem både samvetsgranna och noggranna. Det kan dock också leda till att det är svårt att hantera kritik. Det är också vanligt att en högkänslig person gärna vill överförklara saker när han eller hon inte känner sig förstådd.
Allt detta detta kan vara otroligt utmattande.
En sådan djupgående tanke-analys leder ofta till att högkänsliga blir något försiktigare och behöver begrunda saker innan man tar ett beslut.
Ibland fastnar en högkänslig person i beslutsångest då han eller hon upptäcker sådant som innebär allt för stora risker eller sådant som kan upplevas som en fara.

Högkänsliga personer har ofta en väl utvecklad intuition, och får man bara tillräckligt med återhämtning och tid för reflektion är en högkänslig person mycket skicklig på att hitta lösningar där andra  fastnar då det faller sig naturligt att ”tänka utanför boxen”.

Överstimulering av nervsystemet

Det faktum att högkänsliga människor uppmärksammar så många detaljer och har svårt att filtrera allt inflöde gör att de lätt blir överstimulerade.
Detta leder till att de blir överväldigade, känner sig uppjagade, blir stressade, får kortslutning ,särskilt i folksamlingar där det är hög ljudnivå och stökigt, upprörda människor, höga stimulansnivåer och plötsliga förändringar.
Då går hjärnan i baklås och nervsystemet blir stressat.

Det är inte heller helt ovanligt att överstimulering leder till känsloutbrott. Med för lite vila och återhämtning så tar ”känslorna hämnd”, skulle man kunna säga.
Därför behöver högkänsliga personer mer återhämtning och vila mellan varven, och får de det, så klarar de precis lika mycket som andra!
Högkänsliga människor behöver ta en paus oftare och röra på sig mer för att lugna ner nervsystemet och även naturen har här en läkande kraft.

Empati & Emotionell mottaglighet

En högkänslig person har en välutvecklad empatisk förmåga och stor medmänsklighet. De reagerar starkt på orättvisor och genomskådar ofta om någon ljuger eller manipulerar.
Många tycker faktiskt att det är lättare att vara kring djur än människor, då man känner in och känner av andra och djur är ”i alla fall ärliga”.

En högkänslig person som mår bra bryr sig om andras välmående och problem och har ofta en stark inre kraft att finnas där för andra. Att vara så medveten om andras känslor kan dock resultera i en vilja att vara till lags för att andra skall må bra.
Det leder ibland också till en stor rädsla för att såra andra.
Därför kan känslor av skuld- och otillräcklighetskänslor uppstå om man inte är rädd om sig som högkänslig.

För att undvika skuld, skam och otillräcklighetskänslor blir det nämligen naturligt för många högkänsliga att ”lappa och laga” andra och glömma bort sig själva. Man hamnar i ”empatifällan” där det är svårt att dra gränser. Den starka intuitionen gör att man, på ett omedvetet plan, känner vad som fattas i den andre och därför överkompenserar med till exempel kärlek och förståelse för den som har en avsaknad av empati.

Boka en privat session för coachning.
Klicka på knappen nedan för att komma till bokningssystemet:

Boka tid