Beroende eller medberoende

emotionellt misshandlad

Ett tillstånd som länge har intresserat mig är känslomässigt medberoende. Och vad menar jag då med det?

De flesta av oss känner igen uttrycket ”medberoende” när det gäller att leva i en relation eller i en familj där alkoholism eller drogmissbruk förekommer. Jag har dock kunnat se att det också finns ett relationsmissbruk som innebär känslomässigt medberoende. Detta känslomässiga medberoende drabbar människor som har en relation med oansvariga människor. Vissa experter hävdar att medberoende inte är en sjukdom utan bara en normal reaktion på abnormala människor.

Vad är känslomässigt medberoende i en relation?

Känslomässigt medberoende är när man medvetet eller omedvetet gör sina val efter att ha tagit hänsyn till andra före sig själv. När man sitter fast i orena relationer där man låter sig styras av dåligt samvete.

Att vara känslomässigt medberoende innebär att du omedvetet lyssnar och känner av andras behov och känslor före dina egna. Det innebär också att du lyssnar till andras åsikter och tankar och låter dem styra dina tankar och beslut . Det innebär att du har blivit ett omedvetet offer för omgivningen. När du trycker ner dina känslor tillräckligt länge förlorar du till sist kontakten med dem. Det leder till en känslomässig tomhet och energilöshet. Du har förlorat dig själv.

Några tecken på hur du kan utröna om du är känslomässigt medberoende. Känner du igen dig?

 • Överdrivet omhändertagande gällande annan vuxen människa. Tar ansvar och kontrollerar annan vuxen person.
 • Löser andra personers problem och ger oönskade råd.
 • Känner ofta vrede, depression, bitterhet, dåligt samvete och skuld. Snabba känslosvängningar.
 • Oroar sig för någon annan större delen av den vakna tiden.
 • Låter sig bli sårad av samma person om och om igen.
 • Beslutsångest. Svårt att sätta sina egna behov först. Svårt att hålla fast vid sina egna gränser, gränserna förflyttas successivt.
 • Ändrar sina egna planer till förmån för någon annan.
 • Glömmer och försakar egna åtaganden, både privat och i yrkeslivet. Prioriterar någon annans behov först. Lägger sin energi på någon annan och har lite energi kvar för sig själv.
 • Tror sig kunna styra någon annans missbruk, missbruk kan vara allt från droger, alkohol, sexuellt till mytomani mm
 • Rädsla att uttrycka sina åsikter med risk för att skapa konflikt
 • Dålig självkänsla, lägger skulden på sig själv och tror inte att de duger. Är rädda för att bli avvisade och lämnade. Undervärderar sin egen förmåga att klara sig själva.
 • Försöker kontrollera någon annan genom att manipulera, hota, muta, gråta, ge råd, ilska, hjälplöshet eller ge skuldkänslor.
 • Förnekar verkligheten och lever på förhoppningar. Förskönar hur det verkligen är och vill inte se sanningen.  Berättar ofta inte för någon.
 • Utvecklar ångest, depressioner och fysiska sjukdomar på grund av långvarig stress.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *