Att våga visa sårbarhet

Hur hänger sårbarhet och mod ihop?
Ja just detta har forskaren Brené Brown intresserat sig för under det senaste decenniet.
Brown är en amerikansk socionom och doktor i socialt arbete och är numera också en flitigt anlitad föreläsare.
Hon har även skrivit en rad böcker i dessa ämnen.

Brené Brown definierar sårbarhet som en ovisshet, ett risktagande och en känslomässig utsatthet.
I hennes forskning visar hon att  sårbarhet inte är svaghet.
Vi kan inte välja bort ovissheten, riskerna eller den känslomässiga utsattheten vi ställs inför varje dag.
Det enda vi kan välja är om vi ska ge oss hän eller inte.
Det krävs därför mod för att våga visa sin sårbarhet!

Bréne Brown förklarar sårbarhet i 3 enkla meningar:

  • Vi vill uppleva andras sårbarhet, men vi vill inte vara sårbara själva.
  • Andras sårbarhet är mod, men vår egen är otillräcklighet.
  • Vi dras till andras sårbarhet, men stöts bort av vår egen.

Jag har själv brottats med sårbarheten och vad det egentligen innebär.
När jag var yngre trodde jag att jag var en väldigt öppen person som delade med mig av alla mina innersta känslor.
Jag har idag insett att så inte alls var fallet. I själva verket kapslade jag in mina egna känslor.

Däremot lyssnade jag gärna på andra och tyckte nog egentligen aldrig att några känslor eller tankar var konstiga. Inte när det gällde andra människor i alla fall.
Att lyssna på andra och vara ett stöd för deras emotionella resa är inte samma sak som att vara öppen och själv våga vara sårbar.

När jag lyssnade fick jag uppmärksamhet.
Jag var någon. Någon viktig. I alla fall för andra.
Min inre valde sanning blev: ”är jag snäll och lyssnar på andra och alltid finns till hands får jag vara med”.

Det ledde till att jag försökte vara perfekt.
Inte i betyg eller att vara pedant i hemmet, men perfekt som vän och partner genom att vara följsam och sätta andras behov före mina egna. Visa att jag alltid fanns där.
Det ledde i sin tur till en berg och dalbana i mina egna känslor då bristen på självkännedom i mina egna behov saknades. Du kan läsa en artikel om emotionellt medberoende här.

4 lärdomar som påvisar varför sårbarhet är viktigt

1. Utan sårbarhet – ingen äkta närhet!

Att våga hänge dig helhjärtat är också att våga vara sårbar. Det vill i alla fall jag tro på!
Utan sårbarhet blir det ingen äkta närhet. Ingen sann kommunikation. Ingen utväxling på en nivå som på riktigt ger något. När två parter förväntas skapa något större tillsammans krävs sårbarhet.
Det krävs att man vågar öppna upp, lyssna och berätta vad man söker och vad man behöver. Detta gäller i alla typer av relationer.

2.  Att våga visa sårbarhet är att vara modig!

I de flesta moderna samhällen så lär vi ut att ”man ska vara stark och ”härda ut”.
Faktum är att det kräver väldigt mycket styrka och mod för att våga visa dig sårbar och också våga omfamna dina fel och brister. Det krävs mod för att öppna upp och prata om det du själv skäms över eller det du själv är rädd för. När du är modig nog att visa dig sårbar kommer du också i kontakt med ditt autentiska jag och kan därmed också leva ett mer meningsfullt och lyckligt liv.

3. Att omfamna din sårbarhet och visa den är riskabelt. Men det är mer riskabelt och farligt att ge upp kärlek, tillhörighet och glädje!

Att äga din historia och våga titta närmare på den kan vara både smärtsamt och tufft. Din sårbarhet kan bli både blottad och granskad. Det kan hända att du känner både skam och skuld. Men det är mycket mer smärtsamt att försöka fly från den och kapsla in dina känslor. När du försöker fly kan du aldrig nå din fulla potential och lever inte heller ett autentiskt liv. Och med det flyr du också från äkta och sann kärlek, tillhörighet och glädje. Kom ihåg: utan mörker finns det inget ljus!

4. Sårbarhet öppnar upp för nya möjligheter!

Om du inte frågar – får du inga svar!
Att våga fråga, sätta gränser och berätta när du känner dig sårad kan vara läskigt. Du riskerar att bli avvisad.
Men, kom ihåg, det kan också skapa starkare band med andra! När du är ditt autentiska jag så kanske du till en början kan känna dig obekväm, rent av besvärlig! Du har dock allt att vinna eftersom du därmed också skapar hållbara och sanna relationer där DU får vara DU!

Se Brené Browns TeldTalk ”Styrkan i sårbarhet” genom att klicka på bilden nedan:


Vill du få hjälp, verktyg och stöttning i att leva mer autentiskt och skapa en hälsosam relation med dig själv och andra är du varmt välkommen att boka en tid hos mig genom att klicka på den gröna knappen nedan.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *