Känslomässigt medberoende

Jag har genom åren frågat mig om människor som är högkänsliga har lättare att fastna i känslomässigt medberoende och kanske rentav också har större benägenhet att fastna för personer som har narcissistiska drag?

Inom psykologin pratar man om anknytningsmönster och hur detta påverkar dina relationer senare i livet. Läs mer om anknytningsmönster här: ANKNYTNING

Anledningen till att jag ställt mig själv den frågan är att jag har sett människor fastna i emotionellt medberoende både privat och i mitt yrkesliv.

När jag senare i livet förstod att jag själv har personlighetsdraget högkänslig och då också började arbeta med högkänslighet vågar jag nog påstå att högsensitiva människor kan ha en tendens att lättare fastna i ett så kallat känslomässigt/emotionellt medberoende.

Läs mer om högkänslighet här: HSP och på Bloggen

Ämnet både fascinerar mig och förbryllar mig mig eftersom dessa människor, de som fastnar, begår så mycket våld på sig själva att hela deras egna personlighet, deras vilja och hela deras väsen blir obefintligt.

Vad är känslomässigt medberoende?

Att vara känslomässigt medberoende innebär att du omedvetet gör dina val efter att ha tagit hänsyn till andras behov och känslor istället för dina egna. Det innebär också att du lyssnar till andras åsikter och tankar och låter dem styra dina tankar och beslut. Det kan beskrivas som att du gör dig till ett ”omedvetet offer för omgivningen”.
Anledningen är kanske att du sitter fast i osunda relationer där du styrs av dåligt samvete, vilja att förstå den andra så mycket att du begår våld på dina egna känslor och behov, eller rädslan för att bli ensam, övergiven eller inte vara älskad för den du faktiskt är.

Man får svårt att sätta gränser både för sig själv och andra. Trycker du ner dina egna känslor tillräckligt länge förlorar du till sist kontakten med dem. Det leder till en känslomässig tomhet och energilöshet. Du har förlorat dig själv och kontakten med den du är.

Känslomässigt medberoende är när du medvetet eller omedvetet känner av andras känslor före dina egna och lyssnar och tar hänsyn till andras behov före dina egna behov.

Som högkänslig har man ofta en mycket stark intuition. Många beskriver det som att ”man verkligen kan se eller känna in hur en annan människa mår bara genom att vara nära dem eller titta på dem”.
Man har också en stor dos empati och vill att alla ska må bra och ofta blir man ”medlaren”, ”räddaren” av andra och man blir den som ”alltid ”vill förstå”. Detta leder till att man i osunda relationer försvinner själv.

Resultatet kan bli bland annat:

* Sömn- och ätstörningar
* Koncentrationssvårigheter
* Kraftiga humörsvängningar
* Rädsla och panik
* Att man ifrågasätter sig själv
* Självkänslan & egenvärdet blir obefintligt
* Uppgivenhet och passivitet
* Ångest
* Depression
* Posttraumatisk stress
* Komplicerad sorg
* Självmordstankar

Andra tecken kan vara:

* Överdrivet omhändertagande gällande annan vuxen människa

* Oroar sig för någon annan större delen av den vakna tiden.

*Låter sig bli sårad av samma person om och om igen.

* Beslutsångest. Svårt att sätta sina egna behov först.

* Svårt att hålla fast vid sina egna gränser, gränserna förflyttas successivt.

* Ändrar sina egna planer till förmån för någon annan.

* Glömmer och försakar egna åtaganden, både privat och i yrkeslivet. Prioriterar någon annans behov först. Lägger sin energi på någon annan och har lite energi kvar för sig själv.

* Rädsla att uttrycka sina åsikter med risk för att skapa konflikt.

* Är rädd för att bli avvisad och lämnad. Undervärderar sin egen förmåga att klara sig själva.

* Förnekar verkligheten och lever på förhoppningar. Förskönar hur det verkligen är och vill inte se sanningen.  Berättar ofta inte för någon.

Vill du få hjälp, verktyg och stöttning i att leva mer autentiskt och skapa en hälsosam relation med dig själv och andra är du varmt välkommen att boka en tid hos mig genom att klicka på den gröna knappen nedan.

 

·

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *