Mer om mig


Ann
a Candela grundare av SoulMind

Jag heter Anna Candela och jag är certifierad coach och diplomerad samtalsterapeut.
Jag har över 20 års erfarenhet av att arbeta med människor i  alla åldrar och haft privilegiet att få arbeta inom många olika branscher. Jag  är född med en känslighet där jag har känt in både människor och miljöer och en stark drivkraft att både förstå och bli förstådd.

Detta gjorde att jag tidigt i livet kunde känna mig malplacerad och i tonåren ifrågasatte jag både mig själv och stundtals även meningen med livet.
Idag förstår jag varför jag så ofta kände mig utmattad, kunde fastna i tankar och känslor och hur det kommer sig att jag var den som gärna lyssnade på andra, och aldrig tyckte att det var svårt att prata om och diskutera djupa ämnen.
Att jag har det medfödda personlighetsdraget högkänslig, är tydligt.

Så länge jag kan minnas så har jag sökt en djupare mening med livet och jag har därför studerat både psykologi, religion, historia och filosofi vid universitet. Studierna ledde till en filosofie kandidatexamen.
Jag hade i mina tidiga universitetsstudier ett mål där jag ville få en forskartjänst.
Men en inre längtan efter att få guida och hjälpa människor i deras personliga utveckling var en drivkraft som växte sig allt starkare.

Erfarenheter

Jag började en gång i tiden min yrkesbana med att arbeta som pedagog på förskola och skola.
Några år senare tog jag steget till att under ett år arbeta som förskolechef.
Jag saknade dock att undervisa och bestämde mig för att plugga IT för att även bli behörig lärare i detta ämne.
Men istället för att undervisa i klassrummet igen hamnade jag genom en praktikplats på ett av Göteborgs största bilföretag.
Där blev jag sedan anställd och arbetade under flera år på deras IT-avdelning med teknisk support och som Customer Relationship Manager.
Efter att ha sprungit in i väggen ganska rejält började min inre utvecklingsresa på allvar. Jag fick ett vikariat som biskopsassistent på katolska ämbetet i Göteborg trots att jag inte har någon religiös bakgrund och det var första steget till min väg tillbaka. Kort därefter började jag på läsa psykologi på universitet för att senare studera till coach och terapeut.

2010 startade jag mitt företag SoulMind efter att certifierat mig till professionell coach och diplomerad samtalsterapeut. Förutom att coacha och föreläser utbildar jag idag själv personer som vill arbeta som coacher.

Ideella uppdrag

I dagsläget är jag ordförande i Sveriges förening om Högkänslighet: Läs mer om föreningen här

Jag har även haft ideella styrelseuppdrag på ett självhjälpshus i Göteborg samt i NLP föreningen.

Jag har flera utbildningar i bagaget vid sidan av den pedagogiska utbildningen och då bland annat som certifierad coach, diplomerad samtalsterapeut, personalassistent och jag har även en filosofie kandidatexamen från Göteborgs Universitet och håller för närvarande på att plugga deltid för en magister examen i psykologi.

Coachning & Mental träning

Jag träffar både ungdomar och vuxna i mitt arbete som coach och terapeut.
Genom åren har jag även coachat och haft handledning för personalgrupper såväl som chefer.
Som professionell coach och samtalsterapeut vill jag bidra till människors växande, såväl på individnivå som organisationsnivå. Jag coachar och samtalar med dem som vill växa, hitta nya vägar och vill stärka sig själva. Vårt samarbete präglas av respekt, ärlighet och empati. Min mission är att hjälpa människor att hitta sitt syfte och följa sin djupaste längtan.
Min önskan och vision är att människor efter att de varit hos mig ska känna mer glädje, större framtidstro och mod att förverkliga sina mål och drömmar.

Tystnadsplikt

Som coach och terapeut har jag tystnadsplikt och har förbundit mig att följa Etiska Rådets riktlinjer,
vilket innebär att jag har tystnadsplikt.

Du kan boka coaching som privatperson, antingen på plats i Göteborg eller online!
Du bokar här genom att klicka på knappen nedan:

Boka tid


NÅGRA AV MINA UNIVERSITETSUTBILDNINGAR

FILOSOFIE KANDIDAT EXAMEN, GÖTEBORGS UNIVERSITET
Psykologi
Neuropsykologi 

Kognitiv Neurovetenskap
Samtalsmetodik
Mobbningens psykologi
Ungas vuxenblivande
KBT 
Religionspsykologi
Teologi
Historia

NÅGRA AV MINA ÖVRIGA UTBILDNINGAR

Ledarskapsutbildning 1 år – Global Leadership, Göteborg
Certifierad coach – NLP Master Practitioner
Youth Coach (ungdomscoach) – Youth Coaching Academy, London, England
MI – Motiverande samtal – Psykologpartners
NLP Powerthinking Master, Comunicera, Göteborg
Samtalspedagogik – Real Insight, Göteborg
Livsstegen – Ledarkurs, Katarina församling, Stockholm
Personal/HR – Folkuniversitetet, Göteborg

STYRELSEUPPDRAG

Ordförande i Sveriges Förening Om Högkänslighet (pågår)

Tidigare styrelseledamot i NLP föreningen samt styrelseledamot i Självhjälpshuset Solkatten i Göteborg