Föreläsningar

FÖRELÄSNINGAR

Fyra föreläsningar som jag erbjuder idag:

Bjud in mig till din arbetsplats eller förening för att hålla en föreläsning eller workshop. Kontakta mig för offert.

 

Högkänslighet – En introduktion 

Tid: 1,5h
Målgrupp: Föreningar, företag, kommuner

Högkänslighet – vad är det?

Högkänslighet  myntades av psykologen Elaine Aron som har bedrivit forskning kring extra känslighet i drygt 20 år. 
Högkänslighet är ett medfött personlighetsdrag som  förekommer hos ca 20 % av den globala befolkningen, jämt fördelat mellan kvinnor och män, och hos de allra flesta djurarter. 

Nervsystemet

Nervsystemet är känsligare hos en högkänslig person och hjärnan filtrerar intryck annorlunda via de fem sinnena.
Bearbetningen sker på ett annorlunda och djupare sätt än för andra och det leder till att man ofta är ljud, ljus eller känslig för starka dofter.
Högkänsliga personer tänker djupt och detaljrikt. De vill oftast dra saker ett extra varv i tankarna innan de tar beslut., men det kan också leda till ett ältande och ett grubblande som leder till en inre stress.
Då hjärnan filtrerar sensoriska intryck annorlunda kan detta leda till en överstimulering av nervsystemet. Därför är vikten av återhämtning grundläggande för både den mentala och fysiska hälsan
Högkänsliga människor får ofta tyvärr höra att de överanalyserar och att de är överkänsliga, men när man förstår vad högkänslighet är, så förstår man också hur felaktigt detta påstående är.

Föreläsningen syftar till att öka medvetenheten om högkänslighetens fördelar och utmaningar.
Den ger också enkla tips och verktyg  för att hantera vardagen,.

”Din föreläsning  om högkänslighet var en stor vändpunkt för mig! Kan inte förstå att det tog mig 48 år att inse att jag är HSP!
Kan checka av hur många HSP-saker som helst från listorna och förstår nu mig själv lite bättre. Framförallt har jag mer självmedkänsla, de gånger jag inte klarar av att leva upp till sådant jag skulle vilja. Stort tack för det! ”
Camilla Davidsson,  Författare till böckerna ”Under vintergatans alla stjärnor & ”Liten tvåa med potential”

“Det kändes som att du föreläste om mig! Nu förstår jag mer varför jag reagerat som jag gjort genom livet”

“Min dotter och jag var på din föreläsning. Efter att vi hade lyssnat på dig gick vi hem och pratade. Jag har aldrig kunnat prata så med min dotter förut!, Tack!”

” Det var fantastisk bra & jag kommer att rekommendera väninnan att gå nu på söndag som jag inte själv kan annars så hade jag gärna gått då med! :-)”

 

Högkänslighet och anknytning

Tid: 1,5h

På vilket sätt påverkar anknytningsstilen till de du vuxit upp med när det gäller dig och din högkänslighet? 15-20 % av befolkningen föds med ett annorlunda nervsystem.  Som högkänslig tar man via sina sinnen in mer av omvärlden då hjärnan filtrerar intryck lite annorlunda.

 

Vad visar forskningen?

Växer du som högkänslig upp med en ambivalent anknytning, så visar sig din högkänslighet mer i vuxen ålder.  Särskilt då i relationer med andra människor. I den här föreläsningen läggs fokus på HSP (Highly Sensitive Person/Högkänslighet) och anknytning, samt dess teorier.

 

Vad betyder anknytning?

Anknytning betyder hur du knyter an känslomässigt och socialt till andra människor. Det är viktigt att förstå sitt anknytningsmönster för att kunna bryta ett negativt sådant. 

"Hej och tack för en fin föreläsning. Kanonbra!
Det finns så mycket trauma begravt i anknytningen och jag är glad att du gör det du gör!
Hurra för det!"

Högkänsliga barn – en introduktion

Målgrupp: Föräldrar, Skola/Förskola/Socialtjänst/Familjehem, samhällsinrättningar för barn och unga, föräldraföreningar m.fl
Tid: 1,5h

 

Alla pratar om självkänsla idag, men vad är egentligen ett känslomässigt lärande?

Jag har arbetat med barn och ungdomar i över 25 år både på förskola, skola och som coach och terapeut.
Den här föreläsningen passar föräldrar och alla som arbetar och kommer i kontakt med barn och ungdomar.
Som utbildad pedagog och certifierad. coach har jag genom åren stött på många högkänsliga barn och ungdomar.
Jag driver företaget SoulMind där jag coachar och vägleder barn, ungdomar och föräldrar.

Verktyg för särskilt sensitiva barn

I denna föreläsning kommer du få ta del av exempel från mitt eget arbete och också få med dig verktyg och tips för att lättare kunna stötta och kommunicera med särskilt sensitiva barn. 15-20 % av alla människor är högkänsliga, så kallat ”Highly Sensitive Person” – lika många pojkar som flickor. De är ofta de barnen i förskolan och skolan som märks minst – eller faktiskt mest. Många pedagoger och också föräldrar vet inte alls hur de ska hantera eller hjälpa ett barn som är högkänsligt.

Hur fungerar högkänsliga barn?

Högkänsliga barn är barn som föds med ett nervsystem som snappar upp allt och reagerar starkt på yttre intryck.
De märker genast minsta förändring.
De vill helst fundera noga innan de agerar och är i regel samvetsgranna. De blir också lätt överväldigade av höga stimulansnivåer, plötsliga förändringar och upprörda människor. Eftersom barn är en blandning av flera temperamentsdrag kan vissa högkänsliga barn vara ganska svåra – aktiva, känslomässigt intensiva, krävande och ihärdiga.  Andra är  lugna, inåtvända och nästan för lätthanterliga. Detta kan skifta när de förväntas ansluta sig till en grupp med barn som de inte känner. Oavsett om högkänsliga barn är rätt­­framma och kinkiga eller tillbakadragna och följsamma, är de extra känsliga inför sin emotionella och fysiska miljö.

 

Vad visar forskningen?

Eftersom ett högkänsligt barn beter sig annorlunda än majoriteten, blir de vuxna ofta oroliga och tror att det är något fel.  Särskilt känsliga barn som växer upp under trygga förhållanden med förstående vuxna, tenderar att må bättre än genomsnittet såväl fysiskt som psykiskt.

  • Hur kan man som vuxen ge näring åt barnens självkänsla?
  • Hur bidrar vi till att barnen får möjlighet att utvecklas utifrån sina individuella behov, förutsättningar, talanger och förmågor, oavsett vilka dessa är?
  • Hur gör vi det möjligt för våra barn att behålla och utveckla sitt fria, kreativa tänkande?
  • Hur gör vi det möjligt för våra barn utvecklas till trygga, självmedvetna individer med insikt om såväl sitt eget som andras värde?
  • Lär dig skilja på beteende och identitet
  • Få exempel ur livet och konkreta tips
Röster från deltagare:

” Mycket givande har ni möjlighet gå på den Föreläsningen. Stort Tack Till Anna Candela!”
Lena, familjeterapeut

” En verkligt givande föreläsning, både som förälder och pedagog!”
Emma, förskollärare

” Tack Anna! Nu förstår jag varför jag reagerade som jag gjorde när jag var barn och varför mina barn reagerar som de gör”
Mamma till 7 åring samt 11 åring

“Annas föreläsning var både lärorik och rolig! Jag fick många aha-upplevelser!”
Maria Peterson, förskollärare

“Det var mycket jag inte tänkt på att jag nog gör som jag kommer att göra annorlunda nu! Tack!”
Gunnel Kvist

“Mycket tankvärt för oss alla att smälta. Mycket tankar väcks. Alla var mycket belåtna med din föreläsning och ditt spontana skratt smittade av sig”
Silverdansens skola, Norrköping

”Empatifällan" - Om Högkänslighet och emotionell utmattning

Tid: 1,5h

Att känna igen och dela andras känslomässiga tillstånd är en komplex och inre erfarenhet.

Det kräver bland annat självmedvetenhet, förmågan att skilja mellan dina egna känslor och andras, förmågan att se saker ur den andres perspektiv och förmågan att identifiera olika känslor, både hos sig själv och andra.

Högkänsliga människor och Empater kan till och med förlora förmågan att känna vad som är dina egna behov och känslor och vad som är andras behov och känslor.

Man kan ha svårt att fatta beslut i eget intresse och upplever därmed fysisk och psykisk utmattning utan att förstå varför.
Det kan kännas som att man har en ”känslomässig och mental baksmälla”.

När man börjar sätta gränser eller ”backa” kan tankarna och känslorna slå tillbaka och man upplever det som att man gör något som är fel.

Får man då som Högkänslig höra att man är ”för känslig”, att man ”inbillar sig” eller det värsta av allt, att man är egoistisk, när man börjar ifrågasätta och sätta gränser kan det bli riktigt tokigt.
Det kan leda till att den Högkänsliga personen försöker vara ännu mer följsam eftersom man inte vill upplevas som besvärlig eller "överkänslig".
Det kan gå så långt att den som har en högre känslighet börjar leta fel hos sig själv.

Högkänsliga människor och empater har faktiskt förmågan att på ett undermedvetet plan känna vad som fattas i andra människor och vill därför ”lappa och laga” och överkompenserar därför för till exempel bristen på empati hos den andre.
Det är också därför som Högkänsliga människor ofta dras till personer som har större känslomässiga svårigheter, som till exempel personer med narcissistiska drag.

Hur går den ekvationen ihop?
Samtidigt som den högkänsliga hjärnan finns för att stammen ska överleva och hjärnan ger respons på faror, så är det samtidigt ofta svårt för Högkänsliga människor att känna var den egna energin tar slut och den andres energi börjar.

Vad kan man som högkänslig göra för att faktiskt spara sin empati och slippa den känslomässiga baksmällan?