Barn och högkänslighet

barnHögkänsligt barn

Högkänsligt barn: är ditt barn djupsinnigt och drömmande?
Ställer barnet djupa frågor och har lite klurig och smart humor?
Blir det irriterat när en lapp i tröjan kliar eller när en strumpa
har vikt sig i skon?
Blir han eller hon lätt uppspelt eller försvinner
in i sig själv i ett drömtillstånd?

Högkänslighet är ett ärftligt personlighetsdrag som vart femte barn föds med.
Det är lika vanligt hos flickor som hos pojkar. Högkänsliga personer kallas ofta
HSP vilket är en engelsk förkortning för Highly Sensitive Person.
Begreppet har myntats av den amerikanska psykoterapeuten och forskaren Elaine N. Aron

Högkänsligt barn är ofta ett misstolkat barn

Dessvärre har vår kultur i viss mån missförstått det här karaktärsdraget, vilket gör att många psykologer, lärare och föräldrar misstolkar högkänsliga barn och ser dem som blyga,  tillbakadragna, rädda eller utagerande och ”jobbiga”.
Men om det gick att se in i ett känsligt barns huvud skulle man få en helhetsbild av allt som pågår där inne: kreativitet, intuition, stor visdom och inlevelseförmåga!
Om högkänsliga barn ska kunna blomstra måste de få växa upp i en förstående miljö, en miljö som identifierar och bejakar deras känslighet. Under sådana förhållanden blir de ofta särdeles harmoniska och starka individer som vuxna. Högkänsliga barn som däremot inte behandlas på rätt sätt under sin uppväxttid löper större risk att som vuxna få problem och bli depressiva, ängsliga eller tillbakadragna.

Högkänsligt barn känner in sin omgivning

limited_edition

Ett barn beskrev det som att hennes ångest känns som ”yoghurt i kroppen”. En tonåring som att känslorna kändes som ”svängdörrar”. Känslorna kom och gick lika snabbt.  Hur hanterar man det?  Dessa barn och  ungdomar känner sig ofta malplacerade i det samhället vi lever i. De behöver oftast helt enkelt någon att tala med, och som kan förstå dem att förstå sig själva och hjälpa dem vidare. De har ofta en väldig intuitiv förmåga och känner in och känner av sin omgivning på ett sådant sätt att det blir utmattande.

Högkänsligt barn är känsliga för överstimulerade miljöer

Högkänsliga barn, är barn som föds med ett nervsystem som snappar upp allt och reagerar starkt på yttre intryck. De märker genast minsta förändring, vill helst fundera noga innan de agerar och är i regel samvetsgranna. De blir också lätt överväldigade av höga stimulansnivåer,  plötsliga förändringar och upprörda människor. Högkänsliga barn är  extra känsliga inför sin emotionella och fysiska miljö.

Som högkänslig filtrerar hjärnan sinnesintryck annorlunda

Många känner sig ständigt missförstådda. Resultatet kan därav bli att de antingen blir utagerande eller introverta. Den introverta sidan kan misstolkas som blyghet. Frustration, humörsvängningar och frågor om meningen med livet redan i tidig ålder är inte ovanligt.

Högkänsliga barn bearbetar alla intryck djupare och mer noggrant än andra
barn, vilket kan komma till uttryck på en mängd olika sätt.
Det är vanligt att högkänsliga barn uppfattas som vuxna för sin ålder.
De kan till exempel redan vid mycket ung ålder reflektera över existentiella frågor och kanske visa upp en
smart, eftertänksam humor.
De lägger märke till små detaljer och känner in och anpassar sig snabbt till de vuxnas känslolägen.
Ofta är de mer medvetna om vad de vuxna känner än de vuxna själva är.

Upplever du en rastlöshet & humörsvängningar hos ditt högkänsliga barn?

Många högkänsliga barn hamnar i ett virrvarr av känslor och intryck.  Detta leder till att hjärnan blir ”överhettad” och överstimulerad. Det högkänsliga barnet blir då trött och behöva vila. När hjärnan blir överstimulerad kan det leda till humörsvängningar, destruktivt beteende, trötthet, rastlöshet osv.
Det är då viktigt att man som vuxen kan läsa av dessa signaler hos barnet,  och inte tvinga iväg dem på till exempel kalas eller andra aktiviteter. Barnen själva har svårt att tolka sina egna signaler eller känslor och behöver hjälp med detta.
De vuxna kan i sådan här lägen uppfatta barnet som som dramatiskt, för att de känner alla känslor så mycket mer intensivt än vad andra gör.
Alla känslor blir dubbelt så starka, och det kan vara svårt för barnen att själva förstå vad det är som händer inom dem. Det är högt eller lågt och det verkar sällan finnas något mellanting.

Det subtila

Eftersom dessa barn tänker mycket och ofta är lösningsorienterade, fantasifulla och kreativa, kan de vara starkt kritiska till de vuxnas beteende eller till saker om händer runt omkring dem. De kan också vara känsliga för detaljer som rör smaker, dofter och andra sinnesintryck, men olika högkänsliga barn är känsliga för olika saker.
Några kan till exempel vägra att ta på sig en tröja om tyget är lite strävt eller få ett litet utbrott om en
strumpa hamnat snett i skon.

VANLIGA KÄNNETECKEN HOS HÖGKÄNSLIGT BARN

• Barnet känner obehag och kan bli irriterat när det sker för många saker på en gång.
• Barnet blir nervöst när det har mycket att göra.
• Barnet tycker inte om förändringar.
• Barnet känner obehag av höga ljud.
• Barnet är nyfiket och ställer djupa frågor.
• Barnet är tidigt intresserat av hur både saker och människor fungerar.
• Barnet kan verka vuxen för sin ålder.
• Barnet blir nervöst när det blir iakttaget.
• Barnet blir glad av musik.
• Barnet är känsligt för dofter.
• Barnet är omtänksam om sina vänner och dras gärna till dem som är lite utanför.
• Barnet känner av små förändringar.
• Barnet är känsligt för smaker.
• Barnet tycker inte om våld på TV.

Jag föreläser även om barn och högkänslighet och du kan boka mig till din arbetsplats. Läs mer om SoulMinds föreläsningar  här (kommer fler inom kort):
FÖRELÄSNINGAR