Barn och högkänslighet

barnHögkänsligt barn

Redan tidigt i livet börjar ett högkänsligt barn att fundera över existentiella frågor som går på djupet .
Jag minns vid ett tillfälle när jag coachade en kille som då var 9 och skulle fylla 10 och han uttryckte det såhär: ”Anna, när jag tittar mig i spegeln så ser jag så ung ut, men på insidan känner jag mig gammal.”
Vilka fantastiska samtal vi hade och dessa samtal pågick under några år.
Killen hade inga problem i sin hemmamiljö, han hade gott om vänner, men i skolan kunde det kännas stökigt under lektionerna med barn som var högljudda i klassrummet och för lite lugn och ro att få sitta och jobba.

Högkänsliga barn har ofta en underfundig humor och förstår också ironi tidigt i livet.
När det gäller sensoriska intryck, så fungerar ett högkänsligt barn, precis som andra högkänsliga människor, med en känslighet för ljud, ljud, doft, smak och känsel.

Högkänsliga barn är ofta också de som vurmar för andra barn som har det svårt och jobbigt och de har ofta en hög empati.
Empati betyder att man har lätt att med sina tankar sätta sig in i hur andra tänker och känner och man har en emotionell mottaglighet där man kan känna andras lidande i sin egen kropp.

Om ett högkänsligt barn gjort något som han eller hon tror är fel kan de drabbas av väldigt dåligt samvete och här behöver man hjälpa barnet så att de inte går och bär på onödig skam och skuld.

Högkänsliga barn har lätt för att tolka ansiktsuttryck, kroppsspråk och påverkas ofta av tonläge.

Att högkänsliga barn generellt skulle ha svårare för att få nya vänner är definitivt en generalisering och högkänsliga barn har inte svårare eller lättare än någon annan att få nya vänner.

Det är lika vanligt hos flickor som hos pojkar. Högkänsliga personer kallas ofta
HSP vilket är en engelsk förkortning för Highly Sensitive Person.
Begreppet har myntats av den amerikanska psykoterapeuten och forskaren Elaine N. Aron

Högkänsligt barn är ofta ett misstolkat barn

Dessvärre har vår kultur i viss mån missförstått det här karaktärsdraget, vilket gör att många psykologer, lärare och föräldrar misstolkar högkänsliga barn och ser dem som blyga och tillbakadragna.
Men om det gick att se in i ett högkänsligt barns huvud skulle man få en helhetsbild av allt som pågår där inne: kreativitet, intuition, stor visdom och inlevelseförmåga!
Om högkänsliga barn ska kunna blomstra måste de få växa upp i en förstående miljö, en miljö som identifierar och bejakar deras högkänslighet.

Alla högkänsliga barn är dock inte introverta. Det finns även högkänsliga barn som är extroverta.

Högkänsligt barn känner in sin omgivning

limited_edition

Ett barn beskrev det som att hennes ångest känns som ”yoghurt i kroppen”. En tonåring som att känslorna kändes som ”svängdörrar”. Känslorna kom och gick lika snabbt.  Hur hanterar man det?  Dessa barn och  ungdomar känner sig ofta malplacerade i det samhället vi lever i. De behöver oftast helt enkelt någon att tala med, och som kan förstå dem att förstå sig själva och hjälpa dem vidare. De har ofta en väldig intuitiv förmåga och känner in och känner av sin omgivning på ett sådant sätt att det blir utmattande.

Högkänsligt barn är känsliga för överstimulerade miljöer

Högkänsliga barn, är barn som föds med ett nervsystem som snappar upp allt och reagerar starkt på yttre intryck. De märker genast minsta förändring, vill helst fundera noga innan de agerar och är i regel samvetsgranna. De blir också lätt överväldigade av höga stimulansnivåer,  plötsliga förändringar och upprörda människor. Högkänsliga barn är  extra känsliga inför sin emotionella och fysiska miljö.

Som högkänslig filtrerar hjärnan sinnesintryck annorlunda

Högkänsliga barn bearbetar alla intryck djupare och mer noggrant än andra barn, vilket kan komma till uttryck på en mängd olika sätt.
Det är vanligt att högkänsliga barn uppfattas som mogna för sin ålder.
De kan till exempel redan vid mycket ung ålder reflektera över existentiella frågor och kanske visa upp en
smart, eftertänksam humor.
De lägger märke till små detaljer och känner in och anpassar sig snabbt till de vuxnas känslolägen.
Ofta är de mer medvetna om vad de vuxna känner än de vuxna själva är.

Upplever du en rastlöshet & humörsvängningar hos ditt högkänsliga barn?

Många högkänsliga barn hamnar i ett virrvarr av känslor och intryck.  Detta leder till att hjärnan blir ”överhettad” och överstimulerad. Det högkänsliga barnet blir då trött och behöva vila.
Det är då viktigt att man som vuxen kan läsa av dessa signaler hos barnet,  och inte tvinga iväg dem på till exempel kalas eller andra aktiviteter. Barnen själva har svårt att tolka sina egna signaler eller känslor och behöver hjälp med detta.

Det subtila

Eftersom dessa barn tänker mycket och ofta är lösningsorienterade, fantasifulla och kreativa, kan de vara starkt kritiska till de vuxnas beteende eller till saker om händer runt omkring dem. De kan också vara känsliga för detaljer som rör smaker, dofter och andra sinnesintryck, men olika högkänsliga barn är känsliga för olika saker.
Några kan till exempel vägra att ta på sig en tröja om tyget är lite strävt eller reagerar och blir störd om en strumpa hamnat snett i skon.
Andra kan reagera på subtila ljud som andra inte tycks höra eller störa sig på.
Men högkänsliga barn uppskattar också allt det där vackra och härliga  som låter fint, doftar gott eller ser så där underbart vackert ut.

 

Jag föreläser även om barn och högkänslighet och du kan boka mig till din arbetsplats. Läs mer om SoulMinds föreläsningar  här (kommer fler inom kort):
FÖRELÄSNINGAR