Coachning

Coachning Göteborg och online

Coachning innebär att arbeta mot tydliga mål och kan användas i såväl privatliv som arbetsliv.

Din process är i grunden inriktad på möjligheter och lösningar. Du får arbeta med dina tanke- och beteendemönster, se på hur de påverkar dig och hur du kan förändra dem. Det förhållningssättet kan du sedan ta med dig och använda dig av i andra delar av ditt liv. På så vis blir din coachning ett effektivt sätt att fortsätta utvecklas och ta nya steg mot det du vill och längtar efter. Ibland behöver vi hjälp med att hitta nyckeln till förändring.

Hur hjälper coachning mig?

  • Ändra din livsstil och göra förändringar
  • Sätta gränser
  • Bli bättre på att fatta beslut och genomföra dem
  • Ta reda på vad du vill och skapa målbilder
  • Få klarhet över din livssituation
  • Kunna säga ”nej”
  • Kunna säga ”ja”
  • Bli mer tydlig för dig själv och din omgivning

Coaching handlar alltså om att lyfta fram och synliggöra dina inneboende resurser och få igång din motivation. Professionell coaching är ett yrkesmässigt samarbete mellan en coach och dig, en tankeprovocerande och kreativ process som inspirerar dig att uppnå önskade resultat. En personlig tränare hjälper dig att nå resultat som syns på kroppen och en coach stöttar och utmanar dig för att nå de resultat du efterlängtar och förtjänar inom livets olika områden.

Det är du som sätter agendan för vad just din coachning ska handla om.

Coachen lyssnar, ställer frågor, lyfter fram värderingar och uppmärksammar mönster, vilket hjälper till att skapa nya möjligheter och utforma handlingar. Coachning påskyndar din utveckling genom att medvetandegöra dig om möjligheter som leder till effektivare val.

Varför coachning?

Helt enkelt för att det funkar. När du skaffar dig en coach kan du förvänta dig att få nya perspektiv och personliga utmaningar. Du lär känna dig själv mer, förbättrar din förmåga att ta beslut, får bättre översikt över din livs- eller arbetssituation och som följd mår du ofta bättre med dig själv och dina relationer, såväl privat som yrkesmässigt.

Eftersom coachning är ett teamwork, fråga dig själv om du har en vilja att samarbeta och om du kan tänka dig att ta till dig nya perspektiv och synsätt.

Coachning kan inspirera dig och vara den språngbräda som motiverar dig till handling och att upptäcka nya lösningar och möjligheter. Coachen kommer att stötta dig till 100% men ansvaret för att uppnå resultatet är ditt.

Boka en privat session för coachning.
Klicka på knappen nedan för att komma till bokningssystemet:

Boka tid