Högkänslig & inkännande i en överstressad värld

Kan det vara så att antalet högkänsliga människor blir fler?

Jag får ofta frågan: ”tror du att antalet högkänsliga människor ökar i världen?”
Många tror att högkänsliga människor lättare drabbas av
psykisk ohälsa, men detta är egentligen helt felaktigt.
Högkänsliga människor har en förmåga att navigera sig väl i samhället, med rätt verktyg,
Det handlar mer om att lära känna sig själv som högkänslig, och vad man behöver för att må bra och fungera.

Att den psykiska ohälsan har ökat dramatiskt i Sverige vet de flesta av oss.
Att många högkänsliga människor drabbas av stressrelaterade sjukdomar i dagsläget är förvisso sant, men det skulle inte behöva vara så.
Låt mig förklara lite närmare varför nedan.

Samhället ser annorlunda ut idag mot hur det såg ut ”förr”

Jag är av den bestämda åsikten att det medfödda personlighetsdraget ”högkänslig” inte har ökat under 2000-talet, däremot ser samhället annorlunda ut nu.
Ca 20 % av världens befolkning föds som högkänsliga.

1. Vi är på ett sätt mer upplysta
Jag började arbeta med högkänsliga klienter 2010.
Då visste knappt någon i Sverige vad högkänslighet är.
Jag höll min första föreläsning om högkänslighet 2011, och då högkänsliga barn.

Idag är vi ganska många coacher och terapeuter som specifikt riktar oss till högkänsliga personer.
Det skrivs också artiklar och böcker i ämnet.
Det är också fler som håller kurser och föreläsningar om just högkänslighet.
Vi är mer upplysta tack vare tillgängligheten till all information som finns på internet.
Fler högkänsliga får därmed  kunskap och hittar ord för att beskriva sitt personlighetsdrag.
Många högkänsliga tror att de är ensamma om att uppleva den inre världen och den yttre som de gör och känner det som en befrielse när de förstår att 1 av 5 personer är högkänsliga.

2. Vi lever i ett överstressat samhälle som inte är anpassat till den högkänsliga personligheten

Det är mycket som hänt i samhället bara de senaste 20 åren.
En högkänslig hjärna filtrerar sensoriska intryck annorlunda vilket gör att den högkänsliga personen är mer ”intryckskänslig”.
Sensoriska intryck är det du tar in via dina 5 sinnen.

Den högkänsliges roll när vi levde på savannen, var att eliminera faror.
Några exempel är att tex höra ljud från rovdjur innan andra hörde dem, känna på doften på växter vad som var ätligt och vad som var giftigt och med sin empati kunna hålla ihop stammen och medla om det uppstod konflikter.

Den högkänsliga hjärnan fungerar likadant idag, men idag är det största hotet stress.
Läs mer om högkänslighet här.

Trots att vi är mer upplysta i hur hjärnan fungerar så har vi längre, snarare än kortare, arbetsdagar.
Vi lever i ett prestationsinriktat samhälle där det knappt är okej att ta en paus på arbetsplatsen.
Det högkänsliga nervsystemet går på högvarv och får aldrig tid att återhämta sig.

I skolan existerar knappt böcker att skriva och bläddra i, allt ska göras via skärmen, vilket inte alls är bra för någon hjärna!
Sedan har vi det där med sociala medier, syns du inte där och visar hur bra du har det, eller hur bra du är eller ser ut, så finns du inte.
Du ska till och med lägga filter på dina foton för att det ska se ”snyggare” ut.
Genom skärmen kommer intryck hela tiden och fort ska det gå!
Att tekniken finns så att vi kan bli mer upplysta och få information är bra, men vi behöver använda den på rätt sätt.

Högkänsliga människor behöver bland annat detta för att må bra:

 1. Tid för återhämtning – koppla av på en lugn plats.
 2. Ta fler pausar under dagen  – resa på sig och röra sig även när du gör sådant som är roligt!
 3. Tid för reflektion för att förstå orsak och verkan – låta tankarna vandra.
 4. Reducera inflöde av information som tex nyheter – allt går rakt in i det högkänsliga nervsystemet.
 5. Ge sig själva tid att tänka efter innan de svarar, särskilt vid större beslut.
 6. Framförhållning vid förändringar.
 7.  Ha människor omkring sig som de kan prata med och diskutera saker mer på djupet.
 8.  Sociala interaktion med likasinnade – mötas i verkliga livet och inte bara framför skärmen!
 9. Hitta sina kreativa uttryck – kreativitet är viktigt för en högkänslig person och kan innebära många olika saker.
 10. Att få känna att man går något meningsfullt.
 11. Lära sig att lyssna på sin intuition.
 12.  Regelbundna måltider – hålla blodsockret på en bra nivå.

Det finns såklart mycket mer att säga och mycket mer kunskap att förmedla än de 12 punkterna ovan.

Men, som sagt, jag tror inte att vi har blivit fler högkänsliga människor i världen.
Däremot är vi mer upplysta om personlighetsdraget så fler högkänsliga gör sina röster hörda samt att stressen ökar, snarare än minskar.

Fortfarande för lite kunskap om högkänslighet i samhället

Tyvärr har fortfarande väldigt många ingen kunskap om det högkänsliga personlighetsdraget!
Många vet inte ens om att de är högkänsliga och går omkring och tror att det är något fel på dem!

Saken är den, att när du lär känna dig själv, lyssnar på dina behov och få rätt verktyg för att navigera i världen som högkänslig så är högkänsligheten en gåva!
Därför behövs större kunskap om högkänslighet ute i samhället, på skolor, kommuner, arbetsplatser och inom vården.

Det är inget fel på dig!
Om inte de högkänsliga generna hade behövts hade de inte överlevt evolutionen!


Känns det viktigt att hitta din inre högkänsliga kompass för att navigera i livet så att livet blir härligt att leva?
Boka en privat session för coachning.

Klicka på knappen nedan för att komma till bokningssystemet:

BOKA TID

Boka en föreläsning med mig:
Maila för offert på: kontakt@soulmind.se