Varför mår våra unga allt sämre?

Jag läste idag en skrämmande artikel om ungdomars psykiska hälsa, eller snarare ohälsa, Vi vuxna måste sätta in fler resurser, lyssna, prata, bejaka och älska våra barn villkorslöst. Vi behöver bli mycket, mycket bättre på detta!

Barn och ungdomars psykiska hälsa är mycket oroande, enligt Socialstyrelsens senaste folkhälsorapport. Ökat våld och fortsatt stora sociala skillnader är faktorer som påverkar svenska ungdomars hälsa. Men enligt Jan Wålinder, professor, Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg och expert är rapporten inte särskilt överraskande.

– Det här har ju varit ett problem under många år och jag skulle säga att det är en avspegling av hur samhället ser ut i dagsläget.

Ja, jag håller med…och VAD har samhället gjort? Vad har du gjort för att hjälpa till att göra en förändring?

Självmordsförsöken ökar

I de senaste rapporterna från Socialstyrelsen kan man se att de flesta svenskar upplever hälsan som relativt god. Allt färre dör i hjärt- och kärlsjukdomar, vilket bland annat förklaras av att vi har bättre levnadsvanor, vi äter bättre, röker mindre och den medicinska utvecklingen hjälper människor att hålla sig friska. Men det finns alltså även en hel del varningssignaler som främst rör ungdomars hälsoutveckling. Den psykiska ohälsan fortsätter att öka bland ungdomar och det är främst unga kvinnor som mår dåligt. Självmordsförsöken bland unga kvinnor har ökat dramatiskt och det är allt fler som vårdas på sjukhus för depression eller ångest.

– Ungdomar har en väldigt stor press på sig och tyvärr är det ofta unga tjejer som drabbas hårdast. Det är klassiska faktorer som att de ska vara slanka, snygga, smarta och jag skulle nog vilja påstå att det är större tryck på dagens ungdomar idag än vad det var för 20-30 år sedan, säger Jan Wålinder.

Hälsan är ojämnt fördelad

Socialstyrelsen kan, som i tidigare folkhälsorapporter, slå fast att det råder sociala skillnader när det gäller hälsa och dödlighet.

– Ett viktigt folkhälsopolitiskt mål är att minska de sociala skillnaderna i hälsa, men trots det ser skillnaderna ut att bestå. Här återstår en del att göra för både myndigheter och vården, säger Socialstyrelsens generaldirektör Lars-Erik Holm i ett pressmeddelande.

Åtgärder för ungdomars hälsa

Wålinder anser att det måste satsas mer resurser på skolhälsovården och inom barn- och ungdomspsykiatrin för att förebygga att fler ungdomar hamnar i ett destruktivt beteende och jag håller verkligen med! I den bästa av världar skulle primärvård, skolor och de privata företagen samarbeta. skulle vi kunna göra STORA förändringar!

Man måste sätta in resurser i ett mycket tidigt skede! Varmt välkomna att höra av er, vuxen som ungdom, för att diskutera detta eller boka en tid!

Läs mer om SoulMinds coaching för ungdomar här: Läs mer

Du kan boka coaching som privatperson, antingen på plats i Göteborg eller online!
Du bokar här genom att klicka på knappen nedan:

Boka tid

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *