Personlig utveckling, vad är det?

Aristoteles sade: ”Bliv det du är”.

Personlig utveckling är något människan har strävat efter under alla tider.

Är det viktigt att veta vem man är, eller bli den man är, för att komma framåt, för att nå sina mål, för att bli lycklig…för att hitta inre frid?

Vad jag har märkt i mitt eget arbete med människor är att det råder en stor förvirring när det gäller identitet och vad det är, både bland yngre och bland de som är lite äldre.

När jag frågar: ”vem är du?” får jag ofta svaret vad personen jobbar med, vad de studerar till, hur många barn de har osv.

Javisst, men VEM är du?

Ja, Aristotoles hade rätt: ”Bliv det du är” eller som vi säger idag: ”bli den du är”!

Vad är personlig utveckling?

När du börjar göra förändringar kan du komma att upptäcka, konstigt nog, att andra runtomkring dig också börjar förändras, eller gör förändringar…medvetet eller omedvetet. Men, är det så konstigt egentligen?

Du kan aldrig förändra en annan person, du kan endast förändra dig själv! Tro mig, jag har lång erfarenhet i att försöka förändra andra, jag skulle till och med kunna skriva en doktorsavhandling på hur omöjligt detta är, att försöka förändra en annan person.

Personlig utveckling är något som de flesta av oss gör på daglig basis utan att ens veta om det: det är en utveckling av dig själv helt enkelt.

Personlig utveckling handlar om att förändra sig själv mentalt, känslomässigt, andligt och fysiskt.

Går det?

Tja, vad vet du? Vad tänker du? Framförallt, hur agerar du?

Vad händer om vi skyller vårt agerande och våra handlingar på andra människor? Kan vi, och är vi då beredda på att göra förändringar?

Personlig utveckling har aldrig varit mer ”levande” än idag.

Människan har sedan urminnes tider varit i jakt på lycka och tillfredsställelse. I hela vår skrivna historia har vi lärt oss mycket om olika sätt vi kan förbättra våra liv.

Hur bra information det än finns idag, är många nog förvirrade om var de ska komma igång. Det är en stor anledning till varför jag skriver den här bloggen. Jag vill att filtrera bort de idéer som inte längre är relevanta och belysa de som har förelegat och visat sig vara effektiva. Nedan kan du läsa om NLP´s grundantaganden som kan hjälpa dig att komma igång på din egen personliga utvecklingsresa:

Det finns inga misslyckanden, bara feedback
NLP är fokuserat på resultat. Om det du gör inte fungerar för dig betyder inte det att du har misslyckats. Du har uppnått resultat, kanske inte de resultat du ville uppnå. Men istället för att se det som ett misslyckande så kan du välja att se det som information (feedback) som du kan lära dig av för att ändra ditt tillvägagångssätt så att du kan uppnå det resultat du vill ha.

Människor reagerar på sin karta av verkligheten och inte på själva verkligheten.
Vi opererar (agerar) och kommunicerar utifrån dessa kartor. NLP är konsten att förändra kartorna, inte verkligheten.

Allt mänskligt beteende har ett syfte.
Vi är inte alltid medvetna om vad syftet är.

Allt beteende har en positiv avsikt (intention).
Vårt beteende syftar alltid till att uppnå något som är värdefullt för oss. Människor är inte sitt beteende. NLP skiljer mellan avsikten eller syftet bakom en handling och själva handlingen i sig. Det som ser ut som negativt beteende ser bara ut så därför att vi inte känner till syftet

Det är bättre att ha valmöjligheter än att inte ha valmöjligheter.
Skapa en karta åt dig själv som ger dig tillgång till de flesta och mest berikande möjligheterna. Agera alltid för att öka valmöjligheterna. Den som har flest valmöjlighet, det vill säga störst flexibilitet i tanke och beteende, har störst inflytande i alla former av samspel.

Vi gör det bästa val vi kan i just den stunden.
Oavsett hur ont, bisarrt eller självförgörande ett beteende är (eller tycks vara), är det den bästa valmöjligheten för den personen just då utifrån hans eller hennes karta av världen. Om man förser människors kartor med fler valmöjligheter, kommer de att använda sig av dem

Innebörden av kommunikation är det gensvar man får.
Gensvaret kan vara något annat än det du avsåg. Om du inte når de resultat du vill ha, gör på ett annat sätt.

Vi har redan alla de resurser vi behöver, eller så kan vi skapa dem.
Det finns inga icke-konstruktiva människor, bara icke-konstruktiva sinnestillstånd.

Mästerskap går att kopiera.
Om en person kan göra något är det möjligt att modellera det och lära ut det till andra.
Att modellera framgångsrika prestationer leder till mästerskap.

Om du vill förstå — handla.
Lärandet ligger i görandet

Personlig utveckling är inte något som kan läras och absorberas över natten. I min mening är det en evig process. Våra liv kan alltid förändras, och därför finns det alltid nya och bättre sätt för oss att tänka och agera. Allt är i ett konstant tillstånd av förändring, och det finns alltid framsteg att göra. Det är inte en dålig sak – det håller livet intressant.

Jag väljer att respektera allas värderingar och mål oavsett vad de kan vara (även om det är att inte ha några värderingar eller mål).

Vad väljer du?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *