Vad är NLP?

Neuro står för våra sinnen, hur vi använder dem när vi tolkar och bearbetar information

Lingvistisk står för språket, hur vi uttrycker oss och hur olika språkmönster påverkar oss

Programmering handlar om våra tanke- och beteendemönster, mönster som kan förändras

Grunderna i NLP består alltså av hur vi tolkar och bearbetar information, hur vi uttrycker oss samt hur invanda tanke- och beteendemönster påverkar vårt beteende.

NLP hjälper oss att åstadkomma önskvärda förändringar genom att vi blir medvetna om varför vi gör saker på ett visst sätt, vad vi gör, hur vi gör och vilken effekt det har på oss själva och vår omgivning. När vi vet det kan vi välja andra sätt för att på så vis skapa de resultat vi vill ha.

Historik

För att åstadkomma förändring finns inom NLP en samling modeller och tekniker som alla syftar till att åstadkomma önskade resultat. Begreppet NLP grundades 1972 av Richard Bandler (psykolog) och John Grinder (lingvist). De studerade framgångsrika personer för att komma fram till hur vi människor fungerar och beter oss – framförallt i kommunikation och i samspel med andra. Resultatet blev en samling modeller och tekniker som den som önskar kan ta efter och ”modellera”.

Modellera för framgång

Fler och fler lär sig nu att medvetet modellera framgångsrika förebilder. Modellering innebär att du studerar hur andra människor gör. Därefter gör du som de, tar efter deras framgångsmönster, och får på så vis andra resultat än de du vanligtvis får. Precis som när små barn lär sig att gå, prata och äta själva. Många av oss använder redan NLP-tekniker omedvetet; de är ju ”tagna ur verkligheten”. Ju fler förändringsmodeller du kan, desto fler möjligheter har du att hitta det bäst fungerande verktyget för ett visst sammanhang. Med hjälp av NLP kan du skapa det du önskar åstadkomma hos dig själv.

Förhållningssätt

NLP är också ett förhållningssätt som bygger på ett antal grundantaganden*. Dessa kan med fördel integreras och ”levas” för att underlätta den personliga utvecklingen liksom förmågan att främja utveckling hos andra.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *