Om att vara högkänslig – Highly Sensitive Person

Enligt Dr Elaine Arons forskning är cirka tjugo procent av den globala befolkningen födda högkänsliga.

Ungefär lika många procent av de flesta djurarter är födda med detta karaktärsdrag. Det är en personlighetstyp och inte en bokstavsdiagnos.

Högkänsliga personer bearbetar all information utifrån sina fem sinnen på ett annorlunda och djupare sätt än andra, och de tycker om att begrunda saker och ting.

Dessa två skillnader gör dem gärna till intuitiva, kreativa och samvetsgranna personer som bryr sig om andra. Detta är de goda nyheterna.

De som kan vara tuffare om man är en ”Highly Sensitive Person” är att man som högkänslig lätt blir överväldigad. Det som pågår runt omkring kan vara okej eller intressant för andra men blir
oundvikligen för mycket om man är högsensitiv.

För alla varelser är det oerhört viktigt att hålla stimulans på bästa möjliga nivå – varken för hög eller för låg.

Högkänslighet är inte detsamma som att vara född neurotisk, ängslig, kroniskt blyg, olycklig, osäker på sig själv eller undergiven. Högkänsliga personer kan dock ha en benägenhet för den här typen av problem, och detta av två skäl:

1. För det första är det här karaktärsdraget inte idealiskt i vår västerländska kultur, särskilt inte för pojkar (fast i vissa kulturer är det idealiskt – vore det
inte trevligt om så vore fallet här?).

Så de mest välmenande föräldrar och lärare försökte hjälpa dig genom att säga ”Var inte så känslig” eller ”Var inte så blyg”.
Då är det svårt att växa upp nöjd med sig själv.

2. För det andra kan högkänsliga personer med en trasslig uppväxt, eller andra
livserfarenheter som inte har varit så där jättebra, ha en något större benägenhet att vara ängsliga, deprimerade eller blyga. Men du föddes inte med några fel eller problem. Kom ihåg det. Kom också ihåg allt du medför världen bara genom att vara dig själv, och alla fördelar du har just därför att du är högkänslig.

Jag upplever att många som är högkänsliga personer vill veta allt om något innan man agera.
Högkänsliga personer kan också snabbt känna sig uttråkade i ett arbete, eller en konversation och därför är det många som inte klarar av att ha ett ”vanligt” 8-17 arbete, byter ofta jobb, tom karriär, och kan känna sig trötta om dialogen inte är intressant och flyger då ofta lätt bort i tankarna och kanske till och med känner sig stressade. detta gäller naturligtvis inte alla.

Många vill åtminstone något av följande: Tänka mer på meningen med saker och ting, be eller meditera för djupa inre upplevelsers skull, förstå vårt eget psyke, begrunda våra drömmar, uttrycka vårt inre genom konst eller skrift eller musik, tänka filosofiskt och använda vår
intuition samt att rent allmänt betrakta allt som kan komma upp från vårt
undermedvetna eller ner från vårt högre medvetande.

Det finns nu även hjärnforskning i detta ämne. Mer om detta kommer jag att skriva om och också ta upp på min föreläsning den 13 oktober

Kom ihåg, vi är människor och inte robotar. Att känna betyder att vi lever!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *