HSP – Highly Sensitive Person

Under alla mina år som jag arbetat med människor så har jag alltid sagt att ”vi föds olika känsliga”.

Vad jag då menar är inte om du har lättare för att gråta, bli arg eller känna dig glad, utan att du tar in omvärlden och dina medmänniskor på olika sätt och då påverkas olika mycket.

Naturligtvis har biologiska samt psykosociala förhållanden ett finger med i spelet, men jag tror att det finns andra faktorer också som inte alltid går att förklara med vetenskapen.

Ett ämne som just nu intresserar mig väldigt mycket är ”HSP – Highly Sensitive People”

Jag kommer att skriva mer om detta och då även hur du som förälder eller pedagog kan hjälpa barn som är högsensitiva.

HSP menar man är ett medfött karaktärsdrag eller personlighetsdrag och lite av en känslomässig Ying och Yang.

Begreppet myntades på 1990 – talet av den amerikanska forskaren och psykoterapeuten Elaine N. Aron.Jag har märkt att detta är ett begrepp som används mer och mer i Sverige för personer som man kanske förr slarvigt och okänsligt kunde kalla ”överkänsliga”.

HSP är dock inte någon psykiatrisk ”bokstavsdiagnos”, men jag är av den tro att det finns människor som fått en diagnos som kanske faktiskt helt enkelt är ”Högsensitiva”. Jag har också därför en känsla av att dessa personer blivit satta på tyngre mediciner, istället för att arbeta med den känslomässiga och den intuitiva biten. Det här är dock naturligtvis en sanning med modifikation.

I stället är det en beskrivning av hur vissa människor, liksom vissa individer hos många andra djurarter, fungerar då de är lite känsligare än andra, eller som jag föredrar att säga – har nära till sina känslor och lättare att känna av andra människors känslotillstånd och därmed också påverkas av det på ett ibland ohälsosamt sätt.

En grov uppskattning säger att ca 15–20% av alla människor, liksom individer bland en uppsjö av andra djurarter, kan beskrivas som högkänsliga. HSP betecknar således en väl spridd personlighetstyp, i Sverige sägs det att  närmare 1,5 miljon personer är HSP, i världen drygt en miljard!

Några vanliga karaktärsdrag som beskrivs i forskning och litteratur kan du se nedan, men det finns många fler:

 • Är väldigt medveten om detaljer, nyanser och små kontraster.
 • Vill överväga alla detaljer och möjliga konsekvenser innan man handlar. ”Gör det en gång och gör det rätt.” Detta medför att man som HSP fattar beslut långsammare än många andra, är mer medveten om risker och möjligheter, och anses långsam men korrekt eller rent av perfektionistisk.
 • Är mer medveten om andras tankar och känslor än vad de flesta är, p.g.a att man är duktig på att fånga och tolka sociala icke-verbala signaler. Vilket gör att man ofta gissar rätt med hjälp av sin intuition.
 • Handlar mer samvetsgrant än andra p.g.a att man är så starkt fokuserad på orsak och verkan (d.v.s. risker och möjligheter). Vanligt är därför att man som HSP tänker att ”Tänk om alla lämnade skräp efter sig på det viset” eller ”Om jag inte blir färdig med mitt jobb i tid kommer jag att sinka andras”.
 • Är begåvad, är konstnärlig eller har en passion för att ta del av olika konstformer.
 • Beskriver ofta en större känslomässig reaktion än andra vid olika händelser.
 • Upplever ofta förändringar i tillvaron som stressiga.
 • Har ofta ovanligt livliga eller färgstarka drömmar.
 • Minns att man haft sådana här särdrag redan som barn.
 • Har ett mer reaktivt immunförsvar och har en lägre smärttröskel. Får ofta större reaktioner av koffein och mediciner
 • Kan känna ett behov av att ”dra dig tillbaka” när du varit ute bland mycket folk eller stora fester
 • Kan ställa sig frågan: ”Vad är det för ”fel” på mig?
 • Ofta ljud, ljus och luktkänsliga

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *