Vad är NLP?

Neuro står för våra sinnen, hur vi använder dem när vi tolkar och bearbetar information Lingvistisk står för språket, hur vi uttrycker oss och hur olika språkmönster påverkar oss Programmering handlar om våra tanke- och beteendemönster, mönster som kan förändras Grunderna i NLP består alltså av hur vi tolkar och bearbetar information, hur vi uttrycker Läs mer