Mer om mig

Anna Candela grundare av SoulMind

Jag heter Anna Candela och jag har över 20 års erfarenhet av att arbeta med människor i  alla åldrar och haft privilegiet att få arbeta inom många olika branscher.

Jag  är född med en känslighet där jag har känt in både människor och miljöer och en stark drivkraft att både förstå och bli förstådd.
Detta gjorde att jag tidigt i livet kunde känna mig malplacerad och i tonåren ifrågasatte jag både mig själv och meningen med livet.

Idag förstår jag varför jag så ofta kände mig utmattad, deprimerad och hur det kommer sig att jag var den som gärna lyssnade på andra, och aldrig tyckte att det var svårt att prata om och diskutera djupa ämnen.

Mina egna livserfarenheter har lett mig till min livsmission, nämligen att hjälpa andra att hitta hem i sig själva och få en större meningsfull tillvaro.

Som terapeut och coach  har jag tystnadsplikt och har förbundit mig att följa  Etiska Rådets riktlinjer vilket innebär att jag har tystnadsplikt

Erfarenheter

Under mina yrkesverksamma år har jag också under flera års tid arbetat inom IT-branschen med projektledning och teknisk support som personalassistent och Customer Relationship Manager. Jag har också arbetat som stödperson i olika föreningar.  Då bland annat med brottsoffer och för anhöriga som har barn i sin närhet som varit utsatta för sexuella övergrepp. Jag arbetar även ideellt på ett självhjälpshus i Göteborg, som igångsättare av olika grupper och ingår i styrelsen. Jag har flera utbildningar i bagaget vid sidan av den pedagogiska utbildningen och då bland annat som certifierad coach, diplomerad samtalsterapeut, samtalspedagog, personalassistent och tog också en filosofie kandidatexamen med historia och religion som huvudämne.

Coachning, Mental träning och handledning

Jag coachar både ungdomar och vuxna.
Genom åren har jag även coachat och haft handledning för personalgrupper såväl som chefer.
Som professionell coach och samtalsterapeut vill jag bidra till människors, såväl på individnivå som organisationsnivå, utveckling och framgång.
Jag coachar och samtalar med dem som vill växa, hitta nya vägar och vill stärka sig själva.
Genom support, struktur och ärlig feedback bidrar jag till mina klienters utveckling och lärande i allt som rör deras frågeställningar och vår gemensamma process.
Vårt samarbete präglas av respekt, ärlighet och empati.
Min önskan och vision är att människor efter att de varit hos mig skall känna glädje, framtidstro och mod att förverkliga sina mål och drömmar.

Föreläsningar och kurser

Jag har sedan 2012 föreläst och hållit kurser i bland Högkänslighet, Stressreducering, Anknytning och dess teorier och Empatiskt ledarskap.

”Om jag vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål måste jag först finna henne där hon är och börja just där.”
– Søren Kierkegaard

 


 

UNIVERSITETS UTBILDNINGAR:

– FILOSOFIE KANDIDAT EXAMEN
– Arbets & organisationspsykologi – Mittuniversitetet
– Neuropsykologi – Göteborgs universitet
– Kognitiv Neurovetenskap- Högskolan i Skövde
– Mobbningens psykologi – Högskolan, Kristianstad
– Ungas vuxenblivande – Sociologi, Mittuniversitetet
– KBT – Mittuniversitetet
– Filosofi, Göteborgs universitet
– Religionspsykologi, Göteborgs universitet

 

ÖVRIGA UTBILDNINGAR

– Ledarskapsutbildning 1 år – Global Leadership, Göteborg
– Certifierad coach (ICF & NLP Master Practitioner, Sträva Göteborg, MITA, Newcastle, England
– Converstation Decoding – MITA, Newcastle, England
– Hypnotherapi, MITA, Newcastle, England
–  Youth Coach (ungdomscoach) – Youth Coaching Academy, London, England
– MI – Motiverande samtal – Psykologpartners
– NLP Powerthinking Master, Comunicera, Göteborg
–  Samtalspedagogik – Real Insight, Göteborg
– Livsstegen – Ledarkurs, Katarina församling, Stockholm
– Personal/HR – Folkuniversitetet, Göteborg