Högkänslighet & tilliten till andra människor

Tillit till andra människor

Personer som är högsensitiva har en förmåga att plocka upp alla energier runt dem.

Det vill säga att du som är högkänslig även känner in och känner av andra människor, både när det gäller det verbala och det icke-verbala språket. Du känner av hur människor omkring dig mår, även om de inte berättar det. Det är då lätt att det uppstår frågetecken och att du som högkänslig skapar en misstro till andra människor. Särskilt de som kanske har en annan syn på verkligheten och har helt andra värderingar än vad du som högkänslig har.

Du kanske trippar på tå runt människor du inte riktigt litar på för att du är rädd för hur de ska reagera, eller du kanske gör allt för att blidka denna person. Oavsett vilken strategi du har i dessa fall så skapar det en misstro mellan er och det är då viktigt att tryggheten i relationen skapas, eller återupptas om den funnits men av någon anledning försvunnit.

Tillit till andra människorVi vill alla känna oss trygga, det är inget fel eller konstigt med det. Men vad gör vi när priset blir för högt att betala? När det går ut över vår egen hälsa? Hur gör vi för att lita på en annan person och vad behöver du för att kunna känna tillit?

En person som har det medfödda personlighetsdraget ”högkänslig”, eller har en sensibel begåvning som jag föredrar att kalla det, är lite mer utsatt då man tar in allt mycket starkare via sina sinnen.

Neurologin är annorlunda och både den inre och yttre världen kan bli på snudd till ohanterlig.

Det är då viktigt att veta vad tillit och förtroende betyder för dig som är extra sensitiv. Det är även viktigt att förstå för dig som lever med någon som är högkänslig, har barn som är högkänsliga eller vänner som du kanske uppfattar har en högre känslighet. är ledorden. Om tilliten ruckas för någon som är född med en sensibel begåvning, kan denna vara svår att vinna tillbaka och man måste vara redo att besvara alla frågor som den högkänsliga personen har utan att gå till attack eller dra sig undan.

Tillit och förtroende kan vara en utmaning och också betyda olika saker för olika människor. Men för högänsliga personer kan detta få en lite annan innebörd då man är bra på att ”skanna” av människor för att se om de verkligen går att lita på. Intuitionen är också stark och ofta känner den högkänsliga på sig saker, utan att egentligen veta, eftersom man är duktig på att läsa av kroppspråk och det som ”man egentligen inte kan ta på”.

När förväntningarna inte uppfylls är det lätt att förtroendet brister.
Men när människor har samma värderingar och övertygelser är det lättare att skapa ett förtroende och tillit mellan två personer. Likheter skapar förtroende eftersom vi då får en viss försäkran om vad som väntar.

Vad händer när förutsättningarna förändras? Det kan tyckas självklart att när förutsättningarna förändras så förändras människor med dem. Men det är inte alltid fallet och om vissa anpassar sig och andra inte så kan det  vara en källa till friktion.

Högkänsliga personer har en förmåga att anpassa sig så mycket att det också kan vara svårt att bedöma för en annan person när den högkänsliga parten i relationen är sårad, arg eller frustrerad. Ofta får det gå ganska långt innan du som högkänslig säger ifrån eftersom du är bra på att förstå andra, bra på att medla och ofta sätter andra människor före dig själv.

Om du då ger av dig själv hela tiden och vill försöka skapa en trygg grund att stå på, så mycket att tryggheten förvandlas till otrygghet eftersom du inte sätter gränser, så är risken stor att du till slut tröttnar på relationen du har och kvar blir endast ett stort svart hål av frågetecken om vad som egentligen gick fel.

Det är också vanligt att du som högkänslig verkligen vill visa att du går att lita på, så till den milda grad att du glömmer bort att även du förtjänar relationer med personer du kan lita på och känna dig trygg med.

Det är då tillit kan omvandlas till misstro i en relation. Det är viktigt att du kommer ihåg att det finns inga energitjuvar, det är du som ger bort din energi.

När det gäller relationer är följande punkter viktiga:

Sluta leta efter personer som du ska ”rädda och fixa” eller hitta någon annan som ska ”rädda och fixa dig”. Högkänslighet är ett medfött personlighetsdrag, inte en diagnos! Så, den goda nyheten är att det är inget fel på dig!

Sök likasinnade personer! Många högkänsliga människor känner sig ensamma och annorlunda. Men det är faktiskt 1 person av 5 som har detta personlighetsdrag!

Leta efter positiva saker i alla situationer! När du faller är det meningen att det finns något du ska hitta!

Skapa hälsosamma regler och gränsdragningar – inte känslomässiga murar!

Lär känna din kropps signaler! Många högkänsliga människor har lärt sig att stänga av sin kropp och dess signaler för att det är jobbigt att känna så mycket. Resultatet blir dock fysiska och mentala sjukdomar! Kroppen pratar med dig hela tiden och är där för att hjälpa dig!

Skapa hälsosamma vanor och gör det som får ditt hjärta att sjunga!

Sluta ge negativ näring åt din sensitivitet! Kliv ur det inre och yttre dramat. Välj att vara runt människor där du kan vara dig själv. Många högkänsliga människor lever i en berg och dalbana av känslor som också kan skapa inre och yttre kaos och ett inre och yttre dramatiskt liv. Sluta överförklara allt för din omgivning och jobba på att göra en så kallad ”exit” och ett avslut på saker och ting. Det som hände för 10 år sedan är inget du behöver leva i idag. Öva på att känna tacksamhet för det du har istället för att sörja det du inte har. När du gör dig fri från gamla mönster och det som gripit tag så hårt i dig från det förflutna, så frigör du också energier. Du ger utlopp åt din känslighet på ett positivt sätt och det är då du verkligen kan blomstra.

Du måste först och främst börja lita på dig själv för att kunna lita på andra! Kom ihåg att det är lika viktigt att du känner dig trygg och förstådd i en relation som att du ska få andra att känna sig trygga och förstådda!

 

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *