Högkänslighet introduktion 27 november

ALLT ÖVERSKOTT GÅR TILL FORSKNINGEN OM DEN NEUROLOGISKA SJUKDOMEN MS!

Datum: 27 november
Föreläsning: Om Högkänslighet!
Plats: Bröderna Tranbergs Institut, Sankt Jörgens väg 18A, 42249 Hisingsbacka (Göteborg)
Tid: 18:00  –  20:30
Pris: 100 kr via swish, eller faktura. Vid faktura tillkommer en administrativ avgift på 20 kr.
OBS: Då priset är kraftigt reducerat då eventet hålls för välgörenhet är det ingen ångerrätt. Platsen kan dock överlåtas.

Boka här: BOKA  (klicka här)


Högkänslighet eller HSP är ingen ny bokstavsdiagnos, utan ett begrepp som myntades av psykologen Elaine Aron som har bedrivit forskning kring extra känslighet i drygt 20 år. Detta drag förekommer hos ca 20 % av den globala befolkningen, jämt fördelat mellan kvinnor och män, och hos de allra flesta djurarter.

Högkänsliga människor tar in mer om omvärlden via sina sinnen på grund av att de har ett känsligare nervsystem och är ofta ljud, ljus eller luktkänsliga.

Högkänsliga människor läser av sin omgivning betydligt snabbare än vad en normalkänslig person gör. Det gör också att hjärnan fortare blir överstimulerad och man kan då känna sig utmattas och trött.

Några vanliga karaktärsdrag som beskrivs i forskning och litteratur kan du se nedan, men det finns många fler:

1. Är väldigt medveten om detaljer, nyanser och små kontraster.

2. Bearbetar information på djupet – kan ha svårt att släppa saker

3. Är mer medveten om andras tankar och känslor än vad de flesta är, p.g.a att man är duktig på att fånga och tolka sociala icke-verbala signaler. Vilket gör att man ofta gissar rätt med hjälp av sin intuition.En fälla kan vara att man ”bär andras känslor”

4. Handlar mer samvetsgrant än andra p.g.a att man är så starkt fokuserad på orsak och verkan (d.v.s. risker och möjligheter). Vanligt är därför att man som HSP tänker att ”Tänk om alla lämnade skräp efter sig på det viset” eller ”Om jag inte blir färdig med mitt jobb i tid kommer jag att sinka andras”.

5. Viktigt att hitta ett ”life mission” och pratar om meningen med livet
Beskriver ofta en större känslomässig reaktion än andra vid olika händelser.

6. Upplever ofta snabba förändringar i tillvaron där man inte själv varit med och bestämt som stressiga.

7. Har ofta ovanligt livliga eller färgstarka drömmar.

8. Kan känna ett behov av att ”dra dig tillbaka” när du varit ute bland mycket folk eller stora fester

9. Tar ofta ansvar för vad andra människor tänker och känner och ”bär andra” människor, så mycket att man till och med begår våld på sina egna behov.

10. Har ofta ett behov att förklara sitt eget beteende så mycket att det slutar med att man kan uppfattas som en ”förklaringsnarkoman”.

11. Självmedicinerar sina känslor när det blir för mycket i form av missbruk av olika slag.

BOKA