Högkänslighet & anknytningsmönster

Högkänslighet & anknytningsmönster 7 maj

Datum: 7 maj, Göteborg
Tid: 09:30 – 15:00
Pris: 780 kr (mot faktura).

Boka HÄR

Under den här dagen gör vi en djupdykning i ämnet högkänslighet och anknytningsmönster. Vi utforskar anknytningen till dem du växte upp med och hur den påverkar våra relationer i vuxen ålder. Den forskning som finns idag menar att vissa anknytningsmönster kan göra att vi får större känslomässiga problem i vuxen ålder. Om du dessutom föds med en så kallad högkänslighet kan resultatet bli att du också hamnar i relationer som är mindre bra för dig. Du kanske är en av dem som tycker att du ofta hamnar i destruktiva relationer där du blir dränerad?

Om du lär dig förstå ditt anknytningsmönster kan detta också ge dig en större insikt och förståelse och också hjälpa dig att förändra ditt anknytningsmönster i relationer.

Ca 15-20 % av befolkningen upplever doft-, hörsel-, smak- och känselintryck förstärkta. Det beror på ett medfött känsligare nervsystem som gör personen mer mottaglig för intryck och bearbetar dessa mer djupgående än andra. Högkänsliga människor känner av allt som händer och sker starkare och mer intensivt – både i det som kommer utifrån och det som pågår på insidan.

 

Dagen kommer att innehålla:

Anknytningsmönster

  • Vilken grupp tillhör du?
  • Tanke eller känslostyrd?
  • Automatiska tankar
  • Bryt generationskoder
  • Identitet & övertygelser
  • Skapa inre & yttre trygghet

OBS: Begränsat antal platser, då det ska finnas gott om utrymme för diskussion och övningar under kursens gång.

 

Datum: 7 maj

Boka HÄR
Plats: Humanova, Norra Allégatan 7, Göteborg
Tid: 09:30 – 15:00
Pris: 780 kr som betalas via faktura

I priset ingår kaffe, te, kaka och kursmaterial.