Högkänslighet & anknytningens påverkan i relationer 26 november

HÖGKÄNSLIGHET & ANKNYTNINGENS PÅVERKAN I RELATIONER

Plats: Ånäsvägen 21, Göteborg
Tid: 18:30 – 20:00
Datum: 26 november
Pris: 250 kr (faktura skickas till din e-post)
Boka här: BOKA

På vilket sätt påverkar anknytningsstilen till de du vuxit upp med när det gäller dig och din högkänslighet?

Den forskning som finns idag menar att anknytningen i barndomen också påverkar hur du relaterar till andra i vuxen ålder.
Om du dessutom föds med en högkänslighet så tycks anknytningen påverkar ännu mer.
I den här föreläsningen får du ta del av anknytningsteorin kopplat till högkänslighet i relationer.

FÖRSTÅ DITT ANKNYTNINGSMÖNSTER

När du lär dig förstå ditt anknytningsmönster kan detta också ge dig en större insikt och förståelse och också hjälpa dig att förändra ditt anknytningsmönster i relationer.

15-20 % av befolkningen föds med ett annorlunda nervsystem och man tar då som högkänslig in 60 gånger mer av omvärlden via sina sinnen.
Forskningen visar att växer du som högkänslig upp med en ambivalent anknytning så visar sig din högkänslighet mer i vuxen ålder och särskilt då i relationer med andra människor.

I den här föreläsningen läggs fokus på HSP (Highly Sensitive Person/Högkänslighet) och anknytning samt dess teorier.

Anknytning betyder hur du knyter an känslomässigt och socialt till andra människor och det mönstret börjar skapas i din barndom och hur du då knöt an till dina föräldrar.
Ditt inre fotoalbum av världen och föreställningar om vad en relation är börjar skapas redan innan du har ett språk.

Det är viktigt att förstå sitt anknytningsmönster för att själv kunna bryta ett negativt sådant senare i livet och i dina egna relationer.
Kan man förändra sitt anknytningsmönster?
Svaret är ja!