Högkänslighet, anknytning & uppväxtens påverkan 18 februari

Högkänslighet & anknytningens påverkan 

Datum: 18 februari
Föreläsning: Högkänslighet & anknytningens påverkan
Tid: 09:30 – 12:00
Plats:  Humanova, Norra Allégatan 7, Göteborg
Pris: 300 kr inkl. fika (mot faktura)
Boka här: BOKA 

På vilket sätt påverkar anknytningsstilen till de du vuxit upp med när det gäller dig och din högkänslighet?
 
Den forskning som finns idag menar att vissa anknytningsmönster kan göra att vi får större känslomässiga problem i vuxen ålder.
Om du dessutom föds med en högkänslighet kan resultatet bli att du också hamnar i relationer som är mindre bra för dig. Du kanske är en av dem som tycker att du ofta hamnar i destruktiva relationer där du blir dränerad?
Varför är det så?
 
Om du lär dig förstå ditt anknytningsmönster kan detta också ge dig en större insikt och förståelse och också hjälpa dig att förändra ditt anknytningsmönster i relationer.
 
15-20 % av befolkningen föds med ett annorlunda nervsystem och man tar då som högkänslig in 60 gånger mer av omvärlden via sina sinnen.
Forskningen visar att växer du som högkänslig upp med en ambivalent anknytning så visar sig din högkänslighet mer i vuxen ålder och särskilt då i relationer med andra människor.
 
I den här föreläsningen läggs fokus på HSP (Highly Sensitive Person/Högkänslighet) och anknytning samt dess teorier.
 
Anknytning betyder hur du knyter an känslomässigt och socialt till andra människor och det mönstret börjar skapas i din barndom och hur du då knöt an till dina föräldrar.
Ditt inre fotoalbum av världen och föreställningar om vad en relation är börjar skapas redan innan du har ett språk.
 
Det är viktigt att förstå sitt anknytningsmönster för att själv kunna bryta ett negativt sådant senare i livet och i dina egna relationer.
Kan man förändra sitt anknytningsmönster?
Svaret är ja!

BOKA