HÖGKÄNSLIG? Utökat coachning-paket

Personlig kurs och utökad coachning för högkänsliga

Det här är en individuell kurs/coachning för dig som har det medfödda personlighetsdraget Högkänslig, eller Empat.

Du bokar 6 gånger, motsvarar 12 timmar då varje gång är 2 timmar som sker på nätet via videoverktyget Zoom.

Detta är mer än vanlig coachning och det ingår även material du kan jobba med för att få en större föreståelse för din egen högkänslighet.

Utveckla och förstå din högkänslighet

Vi arbetar med A.I.R -metoden:

2010 kom jag i kontakt med ordet ”högkänslig” för första gången.
Jag funderade över det där att det verkade som att somliga människor upplever både den inre och den yttre världen annorlunda.
Jag hittade Elaine Aron, som myntade begreppet ”Highly Sensitive Person, och läste allt jag kunde komma över som hon skrivit och studerade även den forskning som fanns att tillgå runt ämnet.

Jag förstod då att jag själv är en högkänslig person och 2012 började jag skapa metoder, utifrån verktyg jag själv lärt mig, för att hjälpa högkänsliga personer att blomstra.
resultatet blev A.I.R metoden.
Det här är en personlig utvecklingsresa för att du som högkänslig ska förstå orsak och verkan i dina tankar, känslor och kropp.

Många högkänsliga personer upplever oro och ångest.
Tankarna snurrar och man fastnar i ett ältande har svårt att få stopp på tankarna.
Syftet med den personliga utvecklingskursen är att du ska känna att du kan börja andas igen, stressreducera och förstå vad just din högkänslighet är och inte är.
Kanske är det så att just du vill hitta meningen med ditt liv, känna mer glädje och troligtvis få ett större lugn på insidan och med lätthet kunna andas igen?

A =Anknytning  – vi tittar här på vilket anknytningsmönster som skapades när du växte upp.
Uppväxten påverkar högkänsliga människor mer. Under den här modulen kikar vi närmare på hur det påverkat just dig.
Anknytningsmönstret är det som senare påverkar hur dina relationer ser ut idag och även hur du skapar relationer med andra. För att bli medveten om HUR din högkänslighet påverkar dig spelar också anknytningen en signifikant roll.
Här arbetar vi för att skapa en hälsosam relation till dig själv och till andra.

I = Identitet:  Vem är du idag? Vad längtar du efter?
Värderingar, föreställningar, frågeställningar, gränssättningar, koppling mellan tankar och känslor mm.
Vi arbetar också här med medveten närvaro samt vad som tar din energi och vad som ger dig energi för stressreducering.
Vi tar också reda på vilka just vad dina energitjuvar är!

R = Representationssystem: Vi tittar närmare på hur dina sinnen (representationssystemet av världen) påverkar din högkänslighet och dig som Empat och vad du kan göra för att återhämta dig.  Vi kommer också arbeta med dina sinnen och vilka sinnen som påverkar just dig mest utifrån din högkänslighet.
Resultat: Vi tittar på förändringarna du gjort och kan göra framöver

Material:

Kursmaterial med text och massor av övningar ingår.

Du kan boka den personliga utvecklingskursen online.

Pris: 11.000 kr inkl moms  för företagare och exklusive moms för företag.
(ca 900 kr/gång inklusive allt!)

Boka här:

                BOKA ONLINEKURS