Högkänslig? Grundkurs & heldag för högkänsliga

Grundkurs - heldag för Högkänsliga

Detta är en heldagskurs för dig som har det medfödda personlighetsdraget ”högkänslig” eller HSP (Highly Sensitive Person) som man också kallar det.

Är du intresserad av den här kursen eller vill boka den för att hålla den på din förening eller företag så maila: kontakt@soulmind.se

Dagen förser dig med verktyg som hjälper dig förstå och hantera din högkänslighet. Vi gör olika övningar som du kan använda i din vardag.

Högkänslighet (HSP) är ingen ny bokstavsdiagnos, utan ett begrepp som myntades av psykologen Elaine Aron på 90-talet. Det är ett medfött personlighetsdrag som funnits i alla tider. En högkänslig person lägger märke till detaljer i sin omgivning inklusive andra människors sinnesstämningar. Många blir överväldigade av skarpt ljus, intensiva dofter och höga ljud. Intuitionen är stark och det är lätt att en högkänslig person blir överväldigad eller drunknar i sina egna känslor.

I och med den här dagen har du också möjlighet att träffa andra högsensitiva personer i grupp.

Vi kommer utgå från:

A = Awarness (medvetenhet)/ Acceptans
I =Identitet /Intuition
R = Reflektion

 • Vad är Högkänslighet?
 • Neurologi & hjärna
 • Känslor & tankar
 • Hur påverkas just du?
 • Stressymptom – fysiologiska och mentala kännetecken
 • Att hitta balansen
 • Hur kan jag använda mig av min högkänslighet så att den hjälper mig istället för stjälper mig?

Har du specifika frågor som du vill arbeta med kan du också göra det här. Målet är att du ska känna dig stärkt och kunna använda dig av din högkänslighet till något positivt och som en drivkraft!

15-20% av jordens befolkning är högkänsliga. Det man nu vet är att det är neurologiskt och att det förmodligen också finns hos de flesta djurarter.Det är ett personlighetsdrag och inte en diagnos. Så snart du litar på dig själv, kommer du att veta hur du kan leva och vända din högkänslighet till något positivt

 • Kan du känna in och känna av andra människor och har lätt att påverkas av olika sinnesstämningar hos andra?
 • Kan du bli besvärad av saker som starkt ljus, starka lukter, höga ljud?
 • Har du ett rikt, komplext inre liv?
 • Har du fått höra att du är ”överkänslig” eller ”överanalyserar ”saker?
 • Är det viktigt för dig att förstå människor och sammanhang?
 • Blir du trött och vill dra dig undan när det varit för mycket omkring dig?
 • Blir du irriterad när folk försöker få dig att göra för många saker på en gång?
 • Är det viktigt för dig att undvika att göra misstag?
 • Kan det vara besvärligt med förändringar?
 • Har du ofta känt dig annorlunda och som att ingen förstår dig?
 • Hamnar du i känslomässigt medberoende?

Detta är bara några exempel på vad HSP är.