Högkänslig & Sensationsökare? 11 mars

FÖRELÄSNING: Högkänslig & Sensationsökare?

Datum: Onsdag 11 mars
Plats: Ånäsvägen 21, Göteborg
Tid: 18:30 – 20:00
Pris:  200 kr (via faktura)
BOKA

Att ha det medfödda personlighetsdraget högkänslig sensationssökande, HSS eller High Sensation Seeker, som man kallar det på engelska är en lite mer ovanlig kombination hos den högkänsliga människan.

Har man detta personlighetsdrag kan det vara svårt att veta när man ska trycka på gasen och när man ska stå på bromsen.

Detta för att du har två delar i dig, den ena vill ut på äventyr och lockas av nya platser och den andra delen som är den högkänsliga delen, vill inte ta för stora risker.

Det blir lätt en inre konflikt.

Den som är HSS kan ha svårt att fatta beslut och vill alltid ”vänta och se”, vilket kan vara ett hinder för den sidan som är sensationssökande. Men den högkänsliga delen är också en bra strateg som hjälper dig att vinna eller få ut så mycket som möjligt i en ny situation, eller utforska mer i den nya miljön.

Att vara en högkänslig sensationssökande är dock ett vinnande koncept om du lär dig att använda båda dina sidor och också acceptera båda dina sidor.

Läs mer om att vara en högkänslig sensationsökare här: HSS

BOKA