Vill du ha mer glädje, större framtidstro och mod att förverkliga dina mål och drömmar?

Mitt namn är Anna Candela och jag har en lång erfarenhet av att arbeta med människor i alla åldrar,  och jag har haft privilegiet att få arbeta inom många olika branscher. En stor del av SoulMind’s arbete är coachning av personer som är högkänsliga, en så kallad ”Highly Sensitive Person”. Min önskan och vision är att människor efter att de varit hos mig skall känna glädje, framtidstro och mod att förverkliga sina mål och drömmar. Är du intresserad av coachning –  individuellt, som par eller familj –  eller av en utvecklande kurs eller en inspirerande föreläsning?  Då är du varmt välkommen att ta kontakt!

Vad jag gör

COACHNING

Coaching innebär att arbeta mot tydliga mål. Ett effektivt sätt att fortsätta utvecklas och ta nya steg mot det du vill och längtar efter. Ibland behöver vi hjälp med att hitta nyckeln till förändring och vända låsningar till lösningar.
Läs mer…
Boka coachning

FÖRELÄSNINGAR

Delta på en öppen föreläsning i SoulMinds regi,eller hyr in mig för en inspirerande föreläsning på ditt arbete eller förening.

Kontakta mig för förfrågningar och offert.

UTBILDNINGAR

SoulMind anordnar kurser av olika slag i ämnen som högkänslighet, stressreducering, personligt ledarskap, effektiv kommunikation och hur man kan stötta och stärka barn och ungdomar.

Aktuella utbildningar
 (E-kurser kommer inom kort)

Vad innebär HSP?

HSP är är en personlighetstyp och inte en bokstavsdiagnos. Neurologin ser annorlunda ut hos en högsensitiv person och man föds ofta med ett lägre serotonin som är en av hjärnans signalsubstanser.  Högkänsliga personer bearbetar all information utifrån sina fem sinnen på ett annorlunda och djupare sätt än andra, och de tycker om att begrunda saker och ting. Dessa två skillnader gör dem gärna till intuitiva, kreativa och samvetsgranna personer som bryr sig om andra.  Läs mer…

Individuell kurs för dig med HSP

Det här är en individuell kurs/coaching för dig som har det medfödda personlighetsdraget ”Highly Sensitive Person”/Högkänslig. Du bokar 10 gånger och varje gång är 2 h.  Vi arbetar med andningstekniker, medveten närvaro, samt A.I.R -metoden:
A = Anknytning: Ditt anknytningsmönster påverkar hur dina relationer ser ut idag.  Läs mer om anknytningsmönster här:  ANKNYTNING
I = Identitet: Värderingar, föreställningar; gränssättningar mm
R= Reflektion: utifrån materialet skapar du din egen verktygslåda
Läs mer…

Coaching – för vem?

VUXNA
Att ha tillgång till en personlig coach kan innebära en förändrad livsstil. Hur ser din livssituation ut nu? Vad vill du? Hur ska du komma dit?

UNGDOMAR
Från 10 år och uppåt. Mental träning  och coaching för våra för barn och ungdomar är ett viktigt steg för att få en bra och hälsosam framtid. 

PAR & FAMILJER
För er som vill förbättra kommunikationen och förstå varandra bättre. För er som känner att ni ”kört fast” , men också för er som vill utveckla er relation.

FÖRETAG
SoulMind erbjuder coachning och handledning av både personalgrupper och chefer. Dessutom erbjuds individuell coachning för anställda.

Det märks i kroppen när själen mår bra

– och tvärtom