Högkänslighet och relationer

Högkänslig i relationer

Att vara högkänslig i relationer kan vara lite annorlunda än för andra.
Många människor som är högkänsliga upplever att de i relationer inte känner sig förstådda.
Det finns ingenting som talar för att det är ”bättre” eller ”sämre” för en högkänslig person att leva med någon som också är högkänslig.
Det finns inte heller några vetenskapliga bevis på att det är bättre eller sämre för en högkänslig person att leva med någon som inte är högkänslig.

Men faktum kvarstår: det är viktigt för en högkänslig person att förstå och känna sig förstådd!

Eftersom man som högkänslig  är extremt inkännande kan man ofta uppleva problem med att hålla sig på sin planhalva i relationer med andra.
Den högkänsliga tar ofta överansvar för att det är viktigt att alla ska må bra.
Det man kan säga är att ”man ger det man tror att den andre behöver”.
Den högkänslige går omedvetet över på den andres och i detta förlorar också den högkänsliga personen sig själv.

Det kan leda till väldigt dramatiska relationer, men också till att närhet och intimitet upplevs som väldigt skrämmande och att den högkänslige inte vågar säga som det egentligen är, utan drar sig undan.

emotionellt misshandladKänslomässigt medberoende

I mitt arbete med människor har jag märkt att det är tämligen vanligt bland människor som är högkänsliga att de blir “känslomässigt” medberoende vilket innebär att man inte alls lyssnar på sina egna behov, har svårt att sätta gränser som ett led i att man till exempel är rädd för att bli lämnad eller inte älskad för den man faktiskt är. Man försöker också att vara “räddaren” i relationer och den som alltid vill förstå.

Överkänslig eller ej?

Kritik kan vara jobbigt eftersom man som högkänslig ofta ”analyserar” saker på ett djupare plan och det är därför lätt att man som HSP hamnar i ett så kallat ältande och man kanske är rädd för att inte duga, vara omtyckt. eller att man letar fel hos sig själv: ”det är mitt fel att detta händer!”

Många högkänsliga personer kan  ha svårt både för att säga vad den tycker samt sätta gränser.
När jag arbetar med högsensitiva personer har jag också ofta märkt att många som har detta karaktärsdrag ofta är mindre glada eller nöjda i sin relation med en partner eller i sitt arbete.
Många hittar också kärleken sent i livet.

Varför är det så?

Jo, som HSP har du ett nervsystem som plockar upp mer nyanser i både det verbala och icke verbala språket.
Du känner också in och känner av den andra personens sinnesstämningar.

Du bearbetar sedan detta på djupet och det finns risk att du ”överbalanserar” och ”överanalyserar” det du känner in eller känner av. 

Överstimulerad

Som HSP blir du lätt överstimulerad i din hjärna eftersom du går igenom varenda detalj, varje ord och varje handling. Både dina egna och andras. Du kanske då blir orolig över att förlora ditt jobb, din partner eller en vän och du blir ”känslomässigt medberoende” eftersom du också är väldigt empatisk och inkännande och vill verkligen att saker och ting ska fungera. Detta blir lätt ett stort problem och leder ofta till destruktiva relationer eller depression hos den högkänsliga.

Extra stresskänsliga

Eftersom HSP plockar upp så mycket, är de också mer benägna att bli just överstimulerade, känner av stress snabbare och kan då reagera med trötthet, ”bli frånvarande, eller få känsloutbrott. De behöver mer ”varva ner”-tid, vilket kan orsaka att en partner som inte är högkänslig kan att känna sig utanför, likaväl som den som är högkänslig går in i ett känslomässigt medberoende och därmed begå känslomässigt våld på sig själv.

Förstå din HSP-partner

Känslor

De känner allt djupare än andra. Det finns ingen ”på/av” knapp. Detta gör att alla känslor kan upplevas som väldigt intensiva, både för den högkänsliga personen och för personer i deras närhet. Det är inget som den högkänsliga personer gör med vilje, utan det har helt enkelt med neurologin att göra.

Ladda batterierna genom ”ensam” tid.

Många högkänsliga personer behöver få vara ensamma när de ska ladda batterierna. Särskilt när det varit mycket runt omkring dem och mycket människor. Det har inget att göra med att de inte tycker om eller älskar sin partner, sina vänner eller sina barn. När det varit mycket intryck under en dag så blir hjärnan ”överstimulerad” och behöver vila.  Ge den högkänsliga tid att ladda batterierna och ta det inte personligt.

Känna in och känna av andra

Som HSP är du väldigt uppmärksam. En högkänslig person kan plocka upp ”icke verbal” kommunikation och andra människors känslor och sinnesstämningar med lätthet. Det är svårt att hålla sådana saker hemliga för en person med högkänslighet. Var beredd på att vara i rampljuset även när du inte vill prata om det.

Sex är inte bara ett spel

HSP tar sex på största allvar. När de samtycker till sex, litar de på dig och anförtror sig till dig på den intimaste nivån. Deras empati och känsla för detaljer att de kommer att lära sig mycket om dig, medan de uttrycker sig är av största vikt.
Detta innebär att de är bekväma med dig och när de ger sin kärlek till dig så behöver de också att du är uppmärksam på deras behov.
Om inte detta uppfylls i en kärleksrelation kan den högkänsliga personen lätt känna sig tom och betydelselös.

Känner sig ofta missförstådda

Högkänsliga människor känner sig ofta dömda för sin ”känslighet” och de dömer ofta också sig själva och gör allt för att inte ”sticka ut” eller verka vara besvärliga.
Detta är synd eftersom högkänsliga människor har så mycket att ge med sin omtänksamhet, empati och förståelse.
De är också ofta människor som hittar lösningar där andra bara hittar låsningar.

Den mest lojala partnern

En högkänslig person vill aldrig avsiktligt skada eller begränsa dig. De älskar dig ännu mer när du anstränger dig. Tillåter du din högkänsliga partner att vara den den är och uppskatta denne kommer du att få tillbaka en djup kärlek, kanske som du faktiskt aldrig tidigare upplevt.

Samtalspartner

Många HSP är ganska tysta i början, detta gäller dock inte den extroverta typen som är ca 30% av alla högkänsliga personer. Men ju mer bekväma de känner sig, desto mer kommer de öppna sig. Deras hjärtan och hjärnor är alltid tänkande, kännande och analyserande. De har alltid något nytt att ta upp eller något gammalt som kan lyftas i ett nytt ljus. Man blir sällan uttråkad i dessa samtal.