PAR & FAMILJER

SoulMind arbetar med coaching för par och familjer.
Coaching för par och familjer är för den som vill utvecklas  i sin relation och där man faktiskt vill lära känna både sig själv, och varandra bättre.
Alla människor förtjänar kärleksfulla relationer där man får känna sig förstådd, respekterad och älskad.

Det kan handla om att förbättra sin kommunikation, hitta nya gemensamma mål, arbeta med sina respektive personligheter för att fördjupa samarbetet i relationen till varandra.
Den enda förutsättningen som krävs är att  alla som deltar vill arbeta aktivt för en förändring med sig själv och med gemensamma mål för relationen.

I coachingen. blickar vi framåt mot lösningar och stannar inte enbart vid att samtala utan går till aktiv handling. I processen använder vi verktyg och metoder som vi byggt upp genom vår gemensamma erfarenhet av att möta både par och individer i relationscoaching av olika slag.

Under sessionerna tar vi reda på var kommunikationen brister och varför den gör det, och hur ni kan få större förståelse för varandra och mötas på ett tillfredsställande sätt där harmoni råder.

Par-coaching kan dock även vara hälsosamt för par utan större konflikter, eftersom det främjar kommunikationen och kan stärka kärleken ytterligare.

Coachens roll för dig som par

Tillit till andra människorCoachens roll är att hjälpa paret att lyssna på varandra och försöka få dem att förstå den andras tankar och bekymmer på ett mer empatiskt sätt. Detta görs genom att ställa tankeväckande frågor som stimulerar diskussion, och även erbjuda relationsövningar och tips som kan hjälpa paret både under coaching-sessionen och utanför den. Coachen kan även inspirera till nya kommunikationsmönster och tillvägagångssätt för problemlösning.

Familjecoaching kan innebära många olika saker såsom: föräldracoaching, coaching mellan föräldrar och barn, coaching för syskon, coaching för utökade familjer såsom bonusfamiljen.

Olika relationsproblem –  par och familjer

Problem inom förhållanden varierar från vardagstjafs till större konflikter som man har svårt att förlåta. Nedan är några vanliga relationsproblem:

  • Otrohet
  • Skilsmässa
  • Svartsjuka
  • Kommunikationsproblem
  • Barnlöshet
  • Brist på tillit och osäkerhet

Det är upp till coachen att lyssna till problemen och utifrån det anpassa sessionernas struktur.

Boka en privat session för coachning.
Klicka på knappen nedan för att komma till bokningssystemet:

Boka tid