Att coacha och vägleda högkänsliga personer – Highly Sensitive Person

Att coacha ovh vägleda högsensitiva människor.

Att arbeta som coach och terapeut och därmed också arbeta med högkänsliga personer är annorlunda än när du möter människor som inte har detta personlighetsdrag. Jag föredrar att kalla det sensibelt begåvad, extra sensitiv, eller högsensoriskt personlighetsdrag.

Kurs för dig som möter högkänsliga personer i ditt yrke hittar du här: Att vägleda högkänsliga personer

Kurs för dig som ÄR högkänslig hittar du här: HSP kurs

Att coacha ovh vägleda högsensitiva människor.Jag mötte många av dessa personer redan när jag började arbeta som coach, men hade då själv inte vetskapen om att det fanns något som faktiskt heter ”Highly Sensitive Person”. Möjligtvis och troligtvis var det lättare för mig att utröna att de faktiskt var och är högsensitiva eftersom jag själv har detta karaktärsdrag och därmed också kände igen mig själv. Vi människor speglar ju varandra.

HSP, Highly Sensitive Person, är inte en ny bokstavsdiagnos utan ett medfött karaktärsdrag som ca 20% av jordens befolkning har. Jag vågar dock påstå att det inte är 20 procent av de du får in i terapi eller coachning som är högkänsliga, utan snarare 50 % då du som högkänslig påverkas mer av en besvärlig barndom och har en större tendens att falla ner i depression. Men som högkänslig som haft en bra uppväxt och trygg anknytning har du dock lägre tendens att falla ner i depression eftersom du också påverkas starkare av de positiva intrycken än en person som inte är högkänslig. Det finns därför också många som söker sig till någon form av coach eftersom de också har en vilja att få ett tillfredsställande liv med mening, hitta rätt yrke, relation eller helt enkelt bara någon att samtala med om livets gåtor. Det sistnämnda upplever jag ofta när det gäller barn och ungdomar, särskilt de som är sensibelt begåvade. Helt enkelt en samtalspartner där man kan diskutera och prata om allt och en vilja att förstå sig själva och andra, redan i mycket tidig ålder.

Idag pågår det en stor forskningsstudie gällande gener och om de gener man tidigare trott var högriskgener, faktiskt är högkänslighetsgener då forskare har upptäckt att om du har dessa gener så påverkas du inte bara starkare av de negativa intrycken och händelserna när du växer upp, utan också av de positiva. Just den positiva aspekten är helt ny inom forskningen och hösten 2016 får vi förhoppningsvis veta om högriskgener faktiskt är högkänslighetsgener. Det är nämligen ca 15% av jordens befolkning som föds med högriskgenerna, och det är ju 15 – 20 % som föds högkänsliga. Så nu kanske du förstår att det kan finnas ett samband? Särskilt du forskarna nu har upptäckt att personer med högriskgenerna även påverkas starkare av de positiva livshändelserna, precis som högkänsliga människor gör.

Dessvärre har väldigt många inom vården eller människor som arbetar inom människovårdande yrken ingen kunskap om HSP ännu,eller ens att det finns ett sådant medfött personlighetsdrag och man undervisar inte heller i ämnet på varken lärarutbildningen, läkarlinjen eller psykologutbildningen så vitt jag vet. Inte heller när du studerar till coach eller samtalsterapeut.

Men, det ÄR väldigt viktigt att du får utbildning om personlighetsdraget HSP samt verktygen som fungerar, då dessa personer har en annorlunda neurologi och tar in den yttre och den inre världen starkare via sina sinnen än en person som inte är högkänslig. Känsel, lukt, syn, hörsel och smak. Alla dessa sinnen förstärks vid högkänslighet. Många klarar till exempel inte högt tickande klockor, varuhus, vissa maträtter, smaker och lukter kan ge riktiga kvälningar, solljus kan få ögonen att svida och rinna. Höga röster kan vara rent av smärtsamt för öronen och ibland kanske du bara känner på dig saker utan att du vet hur du kan veta det du inte borde veta. Som högkänslig går du omkring och är som en svamp som suger åt dig allt som händer i din omgivning.

 

Anledningen att många högkänsliga personer söker terapi och coachning samt läkare är att de ofta tror att de faktiskt har någon form av diagnos. Eftersom man som HSP analyserar och tänker djupt i detalj förstår man ofta inte ens sig själv och hamnar ofta i destruktiva mönster. Som HSP har du också lättare att bli både överstimulerad och understimulerad, särskilt när du blir trött av all yttre stimuli och intryck eftersom du tar in 60 gånger mer av omvärlden via dina sinnen och tror kanske då själv att det är något fel på dig eller att du har en diagnos eftersom både kropp och hjärna reagerar starkt på alla intryck. Jag får ofta höra ”alla andra fixar ju detta så då borde väl även jag…”?

Det är då man söker terapi eller coachning för att få en förklaring till ”varför man är som man är” eller reagerar som man gör. När en person som har personlighetsdraget HSP får kunskap och vetskap om att de faktiskt är högkänsliga och att de inte är ensamma om att ha detta personlighetsdrag blir det oftast en stor lättnad. Många får nämligen en diagnos, när de egentligen inte har en, och många vill få en diagnos får att få en förklaring till varför man mår som man mår och är som man är. För något fel måste det ju vara?! När de inser att så inte är fallet, och får börja arbeta med sin inre resa, sin historia och helt andra verktyg än de är vana vid, öppnas en ny värld som blir mer ljus och positiv.

Personer som är högkänsliga kommer också oftare in i coachning och terapi eftersom de är intresserade av personlig utveckling och psykologi, mer medvetna av de fysiska och mentala symptomen du själva känner av, men ännu inte lärt sig vad det beror på eller hur de ska förhålla sig till dessa symptom eller göra för att må bättre. Ofta kan de behöver gå lite längre i terapi och coachning eftersom det kan ta lite längre tid att skapa ett förtroende från dessa personer samt att de kan behöva lite tid att förstå och acceptera sitt personlighetsdrag och hur de faktiskt kan vända sin högkänslighet till något positivt eftersom många har sett sin ”känslighet” som något negativt större delen av sitt liv, och kanske också fått höra att denna känslighet är påhittad eller överdriven.

Det är också viktigt att som terapeut lära sig skillnaderna mellan högkänslighet och olika diagnoser eftersom HSP ofta förväxlas med till exempel olika bokstavsdiagnoser, men också som terapeuter lära oss hur en högkänslig persons problem ser annorlunda ut än för dem som faktiskt har en diagnos, och därmed också HUR vi ska arbeta med högkänsliga människor på ett effektivt sätt.

När jag håller kurser för högkänsliga personer samt för människor som arbetar och möter människor med detta medfödda personlighetsdrag så belyser jag bland annat hur du faktiskt kan klargöra allt det jag har skrivit ovan och föreslår och ger dig verktyg, du som faktiskt möter högkänsliga personer, och för dig som har personlighetsdraget HSP.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.