Coachning Privatpersoner

Vad är coachning?

Begreppet coach har du säkert hört talas om, framför allt från idrottsvärlden. Nu börjar allt fler företag och även privatpersoner använda sig av coachning, men liksom många nya uttryck används begreppet lite slarvigt ibland.

Coachning behövs när du inte riktigt kommer vidare i en tankeprocess eller med ett beslut. Kanske står du inför större frågeställningar om vad du egentligen vill eller hur du ska gå vidare. Coachen ställer de där rätta frågorna som behövs för att din egen tankeprocess ska komma igång, så att du börjar prioritera och sortera dina tankar. Att ha tillgång till en personlig coach kan innebära en förändrad livsstil. En coach kan hjälpa dig att stärka ditt självförtroende och få en bättre självkänsla.

Pågående process

coachning processCoachning  är en metod och ett förhållningssätt. Det är en pågående process som fokuserar på att hitta lösningar och metoder för att bli varse sina visioner, mål och önskningar. En coach arbetar med personer som står inför ett problem eller dilemma av olika skäl. Coachen driver samtalet genom att ställa frågor rörande det specifika problemet eller dilemmat som du vill diskutera. Svaren på de frågor som coachen ställer hjälper dig att komma fram till på vilket sätt du vill lösa ditt problem eller dilemma. En coach råder aldrig och ger heller inte förslag på lösningar utan hjälper dig att själv hitta den lösning som passar dig bäst.

Kartlägger din livssituation

En coach arbetar med frågeställningar för att hjälpa dig att kartlägga ditt liv som till exempel:

  • Hur ser din livssituation ut nu?
  • Vad vill du?
  • Hur ska du komma dit?

Coachning hjälper dig  att definiera var du befinner dig just nu, vad det är du vill och vart du vill komma och sätta upp just ditt specifika mål. Vi undersöker sedan och tar reda på vad som hindrar dig att nå dit du vill. Därefter arbetar vi fram en tydlig plan för hur du ska gå tillväga för att komma förbi dessa hinder och nå fram till ditt mål.  Som coach har jag arbetat med människor från 9 år upp till 85. Man är aldrig för ung eller för gammal för att anlita en coach.

Välkommen att boka en tid hos mig!

Män

man

Män förväntas i större grad att dölja sina känslor som att de inte existerade. Myten lever också kvar om att ”män vill lösa problem genom att komma med förslag till lösningen."  Resultatet kan bli att män, begraver sina känslor i ett försök att anpassa sig till ett socialt tryck.  Att erkänna och acceptera dig själv som en man som har en högre känslighet är första steget. Känslighet är en gåva, inte en svaghet. Det betyder att du är kreativ, empatisk och kan uppskatta musik, konst, dofter och färger som andra människor ofta missar. Att ha en hög sensitiv förmåga innebär också att du har en förmåga att hjälpa andra. Begrava dina känslor kanske är lättare ibland, och att tala om dina känslor och sätta ord på dem krävs mod.

Genom att bli medveten om dina känslor och lära dig att uttrycka dem, så drar du inte bara kärleksfulla människor till dig, du kan också lära andra hur man kan klara sig riktigt bra i livet

Kvinnor

Personer som är högkänsliga kommer också oftare in i coachning och terapi eftersom de är intresserade av personlig utveckling och psykologi, mer medvetna av de fysiska och mentala symptomen du själva känner av, men ännu inte lärt sig vad det beror på eller hur de ska förhålla sig till dessa symptom eller göra för att må bättre. Ofta kan de behöver gå lite längre i terapi och coachning eftersom det kan ta lite längre tid att skapa ett förtroende från dessa personer samt att de kan behöva lite tid att förstå och acceptera sitt personlighetsdrag och hur de faktiskt kan vända sin högkänslighet till något positivt eftersom många har sett sin ”känslighet” som något negativt större delen av sitt liv, och kanske också fått höra att denna känslighet är påhittad eller överdriven.

Par & Familjecoaching

SoulMind arbetar med coaching till par och familjer som vill utvecklas  i sin relation till varandra. Det kan handla om att förbättra sin kommunikation, hitta nya gemensamma mål, arbeta med sina respektive personligheter för att fördjupa samarbetet i äktenskapet m.m. Den enda förutsättningen som krävs är att  alla som deltar vill arbeta aktivt för en förändring med sig själva och det gemensamma. Coaching är ingen terapi. Vi blickar framåt mot lösningar och stannar inte enbart vid att samtala utan går till aktiv handling. I processen använder vi verktyg och metoder som vi byggt upp genom vår gemensamma erfarenhet av att möta både par och individer i relationscoaching.

Barn och Ungdomar

ungdomMental träning  och coaching för våra för barn och ungdomar är ett viktigt steg för att få en bra och hälsosam framtid.

Att tänka rätt…kan det vara lätt??

Vi har under mer än 18 års tid arbetat med barn och ungdomar i olika sammanhang. Att få hjälpa våra yngre till ett bättre mående är något som alltid legat mig varmt om hjärtat. När man möter barn och ungdomar gäller det också att kunna möta dem på ”deras” nivå och kliva ner från sina höga hästar, vilket vi vuxna ofta glömmer. På SoulMind arbetar vi med barn och ungdomar från 10 års ålder och uppåt.

Hur vi tänker spelar roll!

När du tänker, tänker du antagligen inte på HUR du tänker, åtminstone inte hela tiden.Men du kan börja med att upptäcka hur ditt sätt att tänka faktiskt inte hjälper dig i livet, i ditt lärande i skolan eller inom idrott. När man tänker ”rätt” kan det också vara lätt.

När jag arbetar med mental träning och coaching gällande barn och ungdomar jobbar vi med ”Hur kan jag förändra min inre och yttre dialog och självbild för att kunna få en tillfredställande tillvaro och framtid”.
Vi arbetar med:

  • Självkänsla
  • Självförtroende
  • Egenvärde
  • Vad är känslor egentligen och hur hanterar jag dessa?
  • Kommunikation och mycket annat

Genom mina år och i arbetet med barn och ungdomar har jag coachat och hjälpt våra unga vidare inom både idrott, mental hälsa, destruktivt beteende samt oro och ångest av olika slag. Att bearbeta, förbereda och få hjälp på vägen i livets resa innebär att du också får möjligheten till ett bättre och mer hälsosamt liv. Vi är inte bilmotorer utan unika individer. Medan hjärnan kan organiseras för att arbeta på ett sätt, betyder det inte att du inte kan ändra hur du tänker, oavsett vem du är och oavsett hur du har lärt dig att bearbeta informationen i det förflutna.