Coachning Par & Familjer

Alla människor förtjänar kärleksfulla relationer där man får känna sig förstådd, respekterad och älskad.    

SoulMind arbetar med coaching för  par och familjer som vill utvecklas  i sin relation till varandra där man faktiskt vill lära känna både sig själv, och varandra bättre.

Det kan handla om att förbättra sin kommunikation, hitta nya gemensamma mål, arbeta med sina respektive personligheter för att fördjupa samarbetet i relationen till varandra.                                                                                                                                                                                           Den enda förutsättningen som krävs är att  alla som deltar vill arbeta aktivt för en förändring med sig själv och med gemensamma mål för relationen.

I coachingen. blickar vi framåt mot lösningar och stannar inte enbart vid att samtala utan går till aktiv handling. I processen använder vi verktyg och metoder som vi byggt upp genom vår gemensamma erfarenhet av att möta både par och individer i relationscoaching av olika slag.

Under sessionerna tar vi reda på var kommunikationen brister och varför den gör det, och hur ni kan få större förståelse för varandra och mötas på ett tillfredsställande sätt där harmoni råder.

Familjecoaching kan innebära många olika saker såsom: föräldracoaching, coaching mellan föräldrar och barn, coaching för syskon, coaching för utökade familjer såsom bonusfamiljen.

 

                                             Apple, Kärlek, Hjärtat