Nobbing – vad är det?

Har du hört talas om nobbing någon gång?

Det hade inte jag förrän jag började studera och läsa mer om mobbning. Intresset växtes när jag upplevde att fler och fler av mina klienter, stora som små har känts sig utfrusna, mobbade eller kränkta…utan att ha vågat göra något åt det. Det enda som hänt är att självkänslan blivit sämre och sämre och somliga gick ner i depression, vilket inte är ovanligt. Nobbing nämner man nu gällande arbetsplatser, men min åsikt är att det är lika vanligt bland våra yngre.

Det pratas mycket om mobbing på jobbet och i skolan, men det finns mer subtila sätt att vara elak mot någon på en arbetsplats eller i skolan.

*Har du någon gång upplevt utanförskap på arbetsplatsen eller i skolan, till exempel en känsla av att vara överflödig, ignorerad eller inte få tillräckligt med arbetsuppgifter? Dessa är alla tydliga tecken på nobbing

*Nobbning handlar om att inte bli insläppt i en grupp, att känna sig exkluderad och ignorerad.

Jag har träffat människor, både när jag varit anställd, men också i mitt arbete med klienter som faktiskt varit utsatta för just detta.När jag tänker tillbaka har jag också varit på en arbetsplats där jag själv utsattes för det. Inte av mina kollegor, men av min chef. Jag arbetade då på en förening och den resan blev kort eftersom jag sade upp mig efter att ha gett min s.k chef min syn på hur hon behandlade mig och andra anställda.

 

Alla orkar dock inte göra som jag, eller ens inse vad de är utsatta för…och vi ska vara vuxna människor?!

En beteendevetare som forskat i detta berättar att nyanställda och personal som kommer tillbaka från längre ledighet löper störst risk att bli nobbade av sina kollegor. Både blyga och personer som tar stor plats kan utsättas för subtil nobbing av övriga anställda på en arbetsplats. Nobbingen kan utlösas av småsaker som man själv inte tänker på eller reflekterar över.

Det kan handla omhelt obetydliga saker som att sätta sig på fel stol eller ta till orda på ett möte där det är ovälkommet att komma med inlägg. Alla har behov av att känna sig betydelsefulla och kompetenta. Man vill känna att man bidrar i arbetet och är omtyckt av kollegerna. Nobbinng innebär att man känner sig utestängd, vilket kan slå ganska hårt mot självkänslan.

Det gäller här att få hjälp med att bygga upp sin självbild igen och också våga gränsätta!

Här är det viktigt att chefen är en bra ledare. det är chefen som ”sätter tonen” på hur man bemöter varandra på en arbetsplats. Ju tydligare och synligare chef, desto bättre. Men också en chef som faktiskt har förmågan att leda med hjärtat, ha förmågan att lyssna samt har förmågan att få andra att växa utan rädsla för att hans7hennes egen ”maktposition” ska försvinna.

Har ni inte läst boken ”Riv pyramiderna” av Jan Carlzon, så gör det! Den tipsar jag alla chefer och ledare att läsa, men jag tycker faktiskt att den passar alla som arbetar med människor och tycker att det personliga ledarskapet är viktigt!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.