Högkänslighet och relationer

Högkänslighet och relationer

Många människor som är högkänsliga upplever att de i relationer inte känner sig förstådda. Att vara HSP (Highly Sensitive Person) och leva med en person som inte är det kan skapa mycket konflikter eftersom man inte talar samma språk eller delar samma upplevelser. Eftersom man som högkänslig också är extremt inkännande kan man ofta uppleva problem med att hålla sig på sin planhalva. Man går omedvetet över på den andres och i detta förlorar man också sig själv. Det kan leda till väldigt dramatiska relationer, men också till att närhet och intimitet upplevs som väldigt skrämmande.

Se trailern från dokumentären om högkänslighet HÄR 

HSP_i_relationerKänslomässigt medberoende

I mitt arbete med människor har jag märkt att det är tämligen vanligt bland människor som är högkänsliga att de blir “känslomässigt” medberoende vilket innebär att man inte alls lyssnar på sina egna behov, har svårt att sätta gränser som ett led i att man till exempel är rädd för att bli lämnad eller inte älskad för den man faktiskt är. Man försöker också att vara “räddaren” i relationen och den som alltid vill förstå.

 

Överkänslig eller ej?

Kritik kan vara jobbigt eftersom man ofta ”analyserar” saker på ett djupare plan och det är därför lätt att man hamnar i ett så kallat ältande och man kanske är rädd för att inte duga eller vara omtyckt. Många tar kritik väldigt bokstavligt och personligt.  Andra människor kan inte alltid förstå detta och kan därför uppleva den högkänsliga personen som “överkänslig” eller att det är något fel på självkänslan. Många högkänsliga personer kan dock ha svårt både för att säga vad man tycker, ta emot kritik samt sätta gränser. När jag arbetar med högsensitiva personer har jag också ofta märkt att många som har detta karaktärsdrag ofta är mindre glada eller nöjda i sin relation med en partner eller i sitt arbete. Många hittar också kärleken sent i livet.

Varför är det så?

Jo, som HSP har du ett nervsystem som plockar upp mer nyanser i både det verbala och icke verbala språket. Du känner också av den andra personens sinnesstämning tydligare då du tar in ca 60 gånger mer av omvärlden genom framförallt din syn och hörsel än en icke högkänslig person.
Du bearbetar sedan detta på djupet och det finns risk att du ”överbalanserar” och ”överanalyserar” det du känner in eller känner av. Det är lätt att hamna i den s.k ”dramatriangeln” där man i en relation – och det gäller både högkänsliga och icke högkänsliga personer – blir antingen räddaren, åklagaren eller offret. Det gäller att då skapa både inre och yttre balans.

 

 Överstimulerad

Som HSP blir du lätt överstimulerad i din hjärna eftersom du går igenom varenda detalj, varje ord och varje handling. Både dina egna och andras. Du kanske då blir orolig över att förlora ditt jobb, din partner eller en vän och du blir ”känslomässigt medberoende” eftersom du också är väldigt empatisk och inkännande och vill verkligen att saker och ting ska fungera. Detta blir lätt ett stort problem och leder ofta till destruktiva relationer eller depression hos den högkänsliga.

 

Extra stresskänsliga

Eftersom HSP plockar upp så mycket, är de också mer benägna att bli just överstimulerade, känner av stress snabbare och kan då reagera med trötthet, ”bli frånvarande, eller få känsloutbrott. De behöver mer ”varva ner”-tid, vilket kan orsaka att en partner som inte är högkänslig kan att känna sig utanför, likaväl som den som är högkänslig går in i ett känslomässigt medberoende och därmed begå känslomässigt våld på sig själv.

 

Förstå din HSP-partner
Känslor

De känner allt djupare än andra. Det finns ingen ”på/av” knapp. Detta gör att alla känslor kan upplevas som väldigt intensiva, både för den högkänsliga personen och för personer i deras närhet. Det är inget som den högkänsliga personer gör med vilje, utan det har helt enkelt med neurologin att göra.

 

Ladda batterierna genom ”ensam” tid.

Många högkänsliga personer behöver få vara ensamma när de ska ladda batterierna. Särskilt när det varit mycket runt omkring dem och mycket människor. Det har inget att göra med att de inte tycker om eller älskar sin partner, sina vänner eller sina barn. När det varit mycket intryck under en dag så blir hjärnan ”överstimulerad” och behöver vila.  Ge den högkänsliga tid att ladda batterierna och ta det inte personligt.

 

Känna in och känna av andra

Som HSP är du väldigt uppmärksam. En högkänslig person kan plocka upp ”icke verbal” kommunikation och andra människors känslor och sinnesstämningar med lätthet. Det är svårt att hålla sådana saker hemliga för en person med högkänslighet. Var beredd på att vara i rampljuset även när du inte vill prata om det.

 

Sex är inte bara ett spel

HSP tar sex på största allvar. När de samtycker till sex, litar de på dig och anförtror sig till dig på den intimaste nivån. Deras empati och känsla för detaljer att de kommer att lära sig mycket om dig, medan de uttrycker sig är av största vikt. Detta innebär att de är bekväma med dig och när de ger sin kärlek till dig så behöver de också att du är uppmärksam på deras behov. Om inte detta uppfylls i en kärleksrelation kan den högkänsliga personen lätt känna sig tom och betydelselös. Se därför till att du uppmärksammar även deras så att kallade andliga behov av närhet och intimitet då det handlar om mer än ”bara” sex.

 

Många är nattugglor

Deras hjärnor och hjärtan är alltid påkopplade. De vrider och  vänder på det mesta även när de är dödströtta. Resultatet blir att de är naturliga nattugglor. De kommer till liv på natten, undrar om universum och dess mysterier. Var beredd på att stanna uppe sent. Detta gäller naturligtvis inte alla, men det är tämligen vanligt.

 

Känner sig ofta missförstådda

De känner sig ofta dömda för sin ”känslighet”.  Få dem inte att känna sig mer annorlunda än de redan känner sig. Älska dem för deras unika jag och dömdem inte.

 

Den mest lojala partnern

En HSP vill aldrig avsiktligt skada eller begränsa dig. De älskar dig ännu mer när du anstränger dig. Tillåter du din högkänsliga partner att vara den den är och uppskatta denne kommer du att få tillbaka en djup kärlek, kanske som du faktiskt aldrig tidigare upplevt.

 

Samtalspartner

Många HSP är ganska tysta i början, detta gäller dock inte den extroverta typen som är ca 30% av alla högkänsliga personer. Men ju mer bekväma de känner sig, desto mer kommer de öppna sig. Deras hjärtan och hjärnor är alltid tänkande, kännande och analyserande. De har alltid något nytt att ta upp eller något gammalt som kan lyftas i ett nytt ljus. Man blir sällan uttråkad i dessa samtal.