Högkänslig

Vad innebär det att vara en högkänslig person?

Högkänslig
Elaine Aron

Personlighetsdraget högkänslig eller HSP, som står för ”Highly Sensitive Person,  är ett relativt nytt begrepp som myntades av Elaine N. Aron på 90-talet.

Den fackliga termen är SPS (sensory processing sensitivity).
Högkänslighet är ett medfött personlighetsdrag som finns hos 15-20 procent av den globala befolkningen, lika många män som kvinnor föds med detta personlighetsdrag.
Man har även hittat detta karaktärsdrag hos ca 100 djurarter och med största sannolikhet finns det även hos de flesta djur.

Många människor som upptäcker att de är högkänsliga ser det som en befrielse att kunna sätta ett namn på något som de alltid har känt av men inte känt till.

Visste du att det finns en dokumentär som handlar om just högkänslighet (HSP)?

Se trailern här

Känsligare nervsystem

Har du fått höra att du är ”överkänslig”, att du ”övertänker” och att du har svårt att släppa saker och ting?

Högkänsliga personer, eller Highly Sensitive Persons (HSP), föds med ett nervsystem som är känsligare än hos genomsnittet och en hjärna som fungerar lite annorlunda än hos andra människor.

När man är högkänslig så filtrerar hjärnan intryck annorlunda genom de fem sinnena och det betyder att människor med detta personlighetsdrag ofta är ljud känsliga. ljuskänsliga, känsliga för vissa dofter och smaker och även känsligare för hur kläder sitter sitter på kroppen tex, lappar som skaver och kliar.
Högkänsliga personer är alltså extra mottagliga för sin emotionella och fysiska miljö.

De lägger märke till mycket mer än andra och bearbetar allt på en djupare nivå.
Därför behöver de mer tid och energi än andra att smälta alla intryck.

Att vara känslig är något som i vårt samhälle ofta förknippas med svaghet. Man bör tåla mer. inte vara så empatisk, inte reagera på omgivningen och inte känna så mycket. Det vill säga inte vara så mänsklig.

Många högkänsliga människor blir således missförstådda och felbedömda, vilket kan få dem att känna sig ”konstiga”, ”onormala” och utanför.

Överlevnadsstrategi

Högkänsliga personer funderar och utvärderar eventuella risker innan de företar sig något, till skillnad från majoriteten människor som agerar snabbt därför att de vill hinna först och tänker sedan.  När vi levde på savannen var det den högkänsliga människans roll att se till att stammen överlevde genom att till exempel vara den som hörde, innan andra i stammen hörde, att fiender var på väg,  kände på doften och smaken vilka växter som inte var giftiga osv.

Högkänsliga personer kan därför också framstå som tillbakadragna eller blyga, eftersom de ”skannar av” andra människor för att utröna om det är en person som går att lita på.
Men blyghet är ett inlärt beteende, som handlar om rädsla för negativa omdömen, och inte ett medfött drag.
Undersökningar visar att högkänsliga personer har ett känsligare nervsystem med högre aktivitet i hjärnområden som är associerade med empati, känslighet och planering.

Djup bearbetning av tankar och känslor

Personer som är högkänsliga är ofta väldigt emotionella och har ett djupt och intensivt känsloliv med ett brett spektrum av känslor. Man tänker djupt och fastnar lättare i tankarna eftersom det är viktigt att både förstå och bli förstådd.
Högkänsliga personer reflekterar och funderar mycket vilket gör dem både samvetsgranna och noggranna men det kan också leda till att det är svårt att hantera kritik, och det är också lätt att en högkänslig person gärna vill överförklara saker när han eller hon inte känner sig förstådd.
Detta kan vara otroligt utmattande.
En sådan djupgående tanke-analys leder ofta till att högkänsliga blir något  försiktigare och ibland fastnar i beslutsångest då han eller hon upptäcker fler fel, ser fler risker  och konsekvenser ju mer man tänker.

Högkänsliga personer har ofta en väl utvecklad intuition, och får man bara tillräckligt med återhämtning och tid för reflektion är en högkänslig person mycket skicklig på att hitta lösningar där andra  fastnar då det faller sig naturligt att ”tänka utanför boxen”.

Överstimulering – När nervsystemet blir ”nervöst”

Det faktum att högkänsliga människor uppmärksammar så många detaljer och har svårt att filtrera allt inflöde gör att de lätt blir överstimulerade.
Detta leder till att de blir överväldigade, känner sig uppjagade, blir stressade, får kortslutning ,särskilt i folksamlingar där det är hög ljudnivå och stökigt, upprörda människor, höga stimulansnivåer och plötsliga förändringar.
Då går hjärnan i baklås och nervsystemet blir stressat.

Det är inte heller helt ovanligt att överstimulering leder till känsloutbrott. Med för lite vila och återhämtning så tar ”känslorna hämnd”, skulle man kunna säga.
Därför behöver högkänsliga personer mer återhämtning och vila mellan varven, och får de det, så klarar de precis lika mycket som andra!
Högkänsliga människor behöver ta en paus oftare och röra på sig mer för att lugna ner nervsystemet och även naturen har här en läkande kraft.

Empati & Emotionell mottaglighet

En högkänslig person har en välutvecklad empatisk förmåga och stor medmänsklighet. De reagerar starkt på orättvisor och genomskådar ofta om någon ljuger eller manipulerar.
Många tycker faktiskt att det är lättare att vara kring djur än människor, då man känner in och känner av andra och djur är ”i alla fall ärliga”.

En högkänslig person som mår bra bryr sig om andras välmående och problem och har ofta en stark inre kraft att finnas där för andra. Att vara så medveten om andras känslor resulterar ofta i en vilja att vara till lags för att andra skall må bra. Det leder ibland också till en stor rädsla för att såra andra. Därför får kan känslor av skuld- och otillräcklighetskänslor uppstå.
För att undvika skuld, skam och otillräcklighetskänslor blir det därför naturligt för många högkänsliga att ”lappa och laga” andra och glömma bort sig själva. Man hamnar i ”empatifällan” där det är svårt att dra gränser.Den starka intuitionen gör att man, på ett omedvetet plan, känner vad som fattas i den andre och därför överkompenserar med till exempel kärlek och förståelse för den som har en avsaknad av empati.

Fördelarna är att den empatiska förmågan, inlyssnande av andra och finurliga sätt att hitta lösningar gör att den högkänsliga människan är bra ledare, i rätt sammanhang,  är en vän som alltid har ett lyssnande öra och personer som verkligen skapar förändringar på en global nivå.

D.O.E.S – kriterier för högkänslig personlighet

Det finns idag fyra olika kriterier, enligt Dr. Elaine Aron, som ska vara uppfyllda för att personen ska anses vara högkänslig.

Kriterierna förkortas D.O.E.S:

D står för djup bearbetning av tankar och känslor,
O för överstimulering (overstimulation),
E för empati och emotionell mottaglighet.
S för känslighet (subtil stimuli).

Läs mer om D.O.E.S här: DOES

Alla fyra kriterier måste vara höga jämfört med andra människor.

Boka en privat session för coachning.
Klicka på knappen nedan för att komma till bokningssystemet:

Boka tid