Föreläsningar

Kommande föreläsningar

Exempel på aktuella ämnen:

 • Highly Sensitive Person -Högkänslighet
 • Stressreducering och Mindfulness
 • Stärka och hjälpa barn att utveckla sin självkänsla och självbild
 • Effektiv kommunikation

 

Fyra föreläsningar som jag erbjuder idag:

Bjud in mig till din arbetsplats eller förening för att hålla en föreläsning eller workshop. Kontakta mig för offert. 

Högkänslighet – En introduktion om att vara ”Highly Sensitive Person”

Tid: 2,5h

Under alla mina år som jag arbetat med människor så har jag alltid sagt att “vi föds olika känsliga”.

Jag kom själv i kontakt med HSP – Highly sensitive People (Högkänslighet) – när jag forskade om högsensitiva barn.
För mig blev det en “aha” upplevelse. HSP menar man är ett medfött karaktärsdrag eller personlighetsdrag och lite av en känslomässig Ying och Yang. Jag har märkt att detta är ett begrepp som används mer och mer i Sverige, för personer som man kanske förr slarvigt och okänsligt kunde kalla “överkänsliga”.

 

Högkänslighet – vad är det?

Högkänslighet eller HSP är ingen ny bokstavsdiagnos, utan ett begrepp som myntades av psykologen Elaine Aron som har bedrivit forskning kring extra känslighet i drygt 20 år. Högkänslighet är ett medfött personlighetsdrag som har funnits i alla tider, till och med före människans uppkomst. Detta drag förekommer hos ca 20 % av den globala befolkningen, jämt fördelat mellan kvinnor och män, och hos de allra flesta djurarter. Många som är extra känsliga tror att det är något fel på dem. Känslighet missuppfattats ofta som något svagt eller negativt.

Dr Elaine Aron började forska i högkänslighet på 90 talet då hon själv förstod att hon hade detta personlighetsdrag. Enligt Dr Elaine Arons forskning är cirka 15 – 20 % av den globala befolkningen födda högkänsliga. Lika många pojkar som flickor. Man har även hittat detta karaktärsdrag hos ca 100 djurarter och med största sannolikhet finns det även hos de flesta djur.

 

HSP är är en personlighetstyp och inte en bokstavsdiagnos.

Neurologin ser annorlunda ut hos en högsensitiv person. Man föds ofta med ett lägre serotonin, som är en av hjärnans signalsubstanser. Högkänsliga personer bearbetar information utifrån sina fem sinnen. Bearbetningen sker på ett annorlunda och djupare sätt än andra. De tycker om att begrunda saker och ting. Har man detta personlighetsrag tar man dessutom in ca 60 gånger mer av omvärlden, än de som inte är högkänsliga. Så det är inte så konstigt om man kan känna sig trött ibland. Allt detta gör personer med högkänslighet har en benägenhet att vara intuitiva, kreativa och samvetsgranna personer som bryr sig om andra. Detta är de goda nyheterna. Det som kan vara tuffare om man är en “Highly Sensitive Person”, är att man lätt blir överväldigad. Det som pågår runt omkring kan vara okej eller intressant för andra.

 

Balansera nivån av intryck

För en högsensitiv blir det  oundvikligen för mycket. För alla varelser är det oerhört viktigt att hålla stimulans på bästa möjliga nivå – varken för hög eller för låg. Högkänslighet är inte detsamma som att vara född neurotisk, ängslig, kroniskt blyg, olycklig, osäker på sig själv  eller undergiven. Jag upplever att många som är högkänsliga personer vill veta allt om något innan man agera. Högkänsliga personer kan också snabbt känna sig uttråkade i ett arbete, eller en konversation och därför är det många som inte klarar av att ha ett “vanligt” 8-17 arbete, byter ofta jobb, tom karriär, och kan känna sig trötta om dialogen inte är intressant och flyger då ofta lätt bort i tankarna och kanske till och med känner sig stressade. Detta gäller naturligtvis inte alla.

Vanligt bland högkänsliga personer är bland annat att:

 • Man tänker på ett djupare plan i detalj vilket kan leda till att man får höra att man ”överanalysrerar”
 • Man är ofta ljud, ljus eller luktkänslig
 • För mycket och många intryck gör att man blir trött och vill dra sig undan
 • Vanligt med allergier eller överkänslighet
 • Man känner in och känner av andra och hur de mår

 

“Det kändes som att du föreläste om mig! Nu förstår jag mer varför jag reagerat som jag gjort genom livet”

“Min dotter och jag var på din föreläsning. Efter att vi hade lyssnat på dig gick vi hem och pratade. Jag har aldrig kunnat prata så med min dotter förut!, Tack!”

” Det var fantastisk bra & jag kommer att rekommendera väninnan att gå nu på söndag som jag inte själv kan annars så hade jag gärna gått då med! :-)”

 

Högkänslighet och anknytning

Tid: 2,5h

På vilket sätt påverkar anknytningsstilen till de du vuxit upp med när det gäller dig och din högkänslighet? 15-20 % av befolkningen föds med ett annorlunda nervsystem.  Som högkänslig tar man via sina sinnen in 60 gånger mer av omvärlden.

 

Vad visar forskningen?

Växer du som högkänslig upp med en ambivalent anknytning, så visar sig din högkänslighet mer i vuxen ålder.  Särskilt då i relationer med andra människor. I den här föreläsningen läggs fokus på HSP (Highly Sensitive Person/Högkänslighet) och anknytning, samt dess teorier.

 

Vad betyder anknytning?

Anknytning betyder hur du knyter an känslomässigt och socialt till andra människor. Det är viktigt att förstå sitt anknytningsmönster för att kunna bryta ett negativt sådant. Högkänsliga människor med en ambivalent anknytning hamnar lättare i relationer där det blir ett känslomässigt medberoende. Varför är det så?
Kan man förändra sitt anknytningsmönster?

”Kan öronen blunda?” – Om högkänslighet hos barn & Ungdomar

Målgrupp: Föräldrar, Skola/Förskola/Socialtjänst/Familjehem, samhällsinrättningar för barn och unga, föräldraföreningar m.fl
Tid: 2,5h

 

Alla pratar om självkänsla idag, men vad är egentligen ett känslomässigt lärande?

Jag har arbetat med barn och ungdomar i över 15 år både på förskola, skola och som coach och terapeut. Den här föreläsningen passar föräldrar och alla som arbetar och kommer i kontakt med barn och ungdomar. Som utbildad pedagog och certifierad. coach har jag genom åren stött på många högkänsliga och även särbegåvade barn och ungdomar. Jag driver företaget SoulMind där jag coachar och vägleder barn, ungdomar & familjer samt pedagoger och driver också ”Elevcoach” , ett projekt där vi coachar elever på högstadiet samt gymnasiet.

 

Verktyg för särskilt sensitiva barn

I denna föreläsning kommer du få ta del av exempel från mitt eget arbete och också få med dig verktyg och tips för att lättare kunna stötta och kommunicera med särskilt sensitiva barn. 15-20 % av alla människor är högkänsliga, så kallat ”Highly Sensitive Person” – lika många pojkar som flickor. De är ofta de barnen i förskolan och skolan som märks minst – eller faktiskt mest. Många pedagoger och också föräldrar vet inte alls hur de ska hantera eller lära ut till dessa barn. Kanske är det rentav så att många blir feldiagnostiserade med bland ADHD, ADD och dyslexi just av denna anledning?

 

Hur fungerar högkänsliga barn?

Högkänsliga barn är barn som föds med ett nervsystem som snappar upp allt och reagerar starkt på yttre intryck. De märker genast minsta förändring. De vill helst fundera noga innan de agerar och är i regel samvetsgranna. De blir också lätt överväldigade av höga stimulansnivåer, plötsliga förändringar och upprörda människor. Eftersom barn är en blandning av flera temperamentsdrag kan vissa högkänsliga barn vara ganska svåra – aktiva, känslomässigt intensiva, krävande och ihärdiga.  Andra är  lugna, inåtvända och nästan för lätthanterliga. Detta kan skifta när de förväntas ansluta sig till en grupp med barn som de inte känner. Oavsett om högkänsliga barn är rätt­­framma och kinkiga eller tillbakadragna och följsamma, är de extra känsliga inför sin emotionella och fysiska miljö.

 

Vad visar forskningen?

Eftersom ett högkänsligt barn beter sig annorlunda än majoriteten, blir de vuxna ofta oroliga och tror att det är något fel.  Särskilt känsliga barn som växer upp under trygga förhållanden med förstående vuxna, tenderar att må bättre än genomsnittet såväl fysiskt som psykiskt.

 • Hur kan man som vuxen ge näring åt barnens självkänsla?
 • Hur bidrar vi till att barnen får möjlighet att utvecklas utifrån sina individuella behov, förutsättningar, talanger och förmågor, oavsett vilka dessa är?
 • Hur gör vi det möjligt för våra barn att behålla och utveckla sitt fria, kreativa tänkande?
 • Hur gör vi det möjligt för våra barn utvecklas till trygga, självmedvetna individer med insikt om såväl sitt eget som andras värde?
 • Lär dig skilja på beteende och identitet
 • Få exempel ur livet och konkreta tips
Röster från deltagare:

” Mycket givande har ni möjlighet gå på den Föreläsningen. Stort Tack Till Anna Candela!”
Lena, familjeterapeut

” En verkligt givande föreläsning, både som förälder och pedagog!”
Emma, förskollärare

” Tack Anna! Nu förstår jag varför jag reagerade som jag gjorde när jag var barn och varför mina barn reagerar som de gör”
Mamma till 7 åring samt 11 åring

“Annas föreläsning var både lärorik och rolig! Jag fick många aha-upplevelser!”
Maria Peterson, förskollärare

“Det var mycket jag inte tänkt på att jag nog gör som jag kommer att göra annorlunda nu! Tack!”
Gunnel Kvist

“Mycket tankvärt för oss alla att smälta. Mycket tankar väcks. Alla var mycket belåtna med din föreläsning och ditt spontana skratt smittade av sig”
Silverdansens skola, Norrköping

”Mind Your Business” – Effektiv stressreducering för ett framgångsrikt liv

Tid: 2,5h

Stresspåverkan

Hur kommer det sig att sjukskrivningar ökar och att utmattningssymptom har blivit en av de vanligaste ”hälsosjukdomarna” idag? Har känsligheten ökat och hur påverkar detta människor som faktiskt föds med en högkänslighet, en s.k ”Highly Sensitive Person”? I dagens samhälle är alla, till och från, mer eller mindre utsatta för stressade omständigheter. Stressen påverkar negativt vår hälsa och både fysiska och mentala besvär kan då uppstå som koncentrationssvårigheter, irritation, värk i kroppen & sömnsvårigheter. Men, finns det positiv stress? Hur påverkar vi vårt mående genom hur vi tänker?

 

Hantera negativ stress

Stressen kan också skapa rädsla för att inte duga eller inte räcka till. Rädsla ställer till mycket oreda i kroppen och i knoppen. Att lära sig hantera den negativa inre stressen är viktig för att undvika ohälsa. Jag använder bland annat metoden och coachningverktygen i NLP i mitt yrke. NLP står för neurolingvisitisk programmering. Det handlar om hur vi tar in omvärlden via våra 5 sinnen. , Hur språket påverkar,  och hur vi använder  kraften i vad och hur vi tänker. Vi kan faktiskt omprogrammera våra tankar!

I denna föreläsning får du veta mer om bland annat:

 • Vad är stress?
 • Symptom
 • Tankens kraft – hur du tänker och vad du säger påverkar och du kan omprogrammera (NLP)!
 • Mindfulness – medveten närvaro
 • Kommunikation från hjärtat – Hjärtats intelligens
 • Vägar till ett balanserat liv

Ditt liv är det viktigaste du har!

 
Röster från deltagare:
”Hej Anna C! Jag uppskattade verkligen föreläsningen .Tar med mig dina kloka ord.”
Anders. O
 
”Hej Anna! Det var fantastiskt att ha dig på plats! Tack för en bra föreläsning”
Scandic Hotell
 
”Tusen tack för en så bra vinkling hur det kan vara att vara högkänslig när det gäller stressproblematik! Även intressant att få veta mer om forskning samt få verktyg som jag kan använda i min vardag! Värdefullt! Stort tack!"
Lina. N