shy-863056_640

Kampen mellan högkänslighet & sensationssökande – High Sensation Seeker

Att ha det medfödda personlighetsdraget högkänslig sensationssökande, HSS eller High Sensation Seeker, som man kallar det på engelska är en lite mer ovanlig kombination hos den högkänsliga människan. Har man detta personlighetsdrag kan det vara svårt att veta när man ska trycka på gasen och när man ska stå på bromsen. Detta för att du Läs mer