Coachning Ungdomar

Mental träning  och coachning för våra ungdomar är ett viktigt steg för att få en bra och hälsosam framtid.

Att tänka rätt…kan det vara lätt?? På SoulMind arbetar vi med ungdomar från 15 års ålder och uppåt.

Hur vi tänker spelar roll!

När du tänker, tänker du antagligen inte på HUR du tänker, åtminstone inte hela tiden.Men du kan börja med att upptäcka hur ditt sätt att tänka faktiskt inte hjälper dig i livet, i ditt lärande i skolan eller inom idrott. När man tänker ”rätt” kan det också vara lätt.

När jag arbetar med mental träning och coaching gällande barn och ungdomar jobbar vi med ”Hur kan jag förändra min inre och yttre dialog och självbild för att kunna få en tillfredställande tillvaro och framtid”.
Vi arbetar med:

  • Självkänsla
  • Självförtroende
  • Egenvärde
  • Vad är känslor egentligen och hur hanterar jag dessa?
  • Kommunikation och mycket annat

Genom mina år och i arbetet med barn och ungdomar har jag coachat och hjälpt våra unga vidare inom både idrott, mental hälsa, destruktivt beteende samt oro och ångest av olika slag.  Att bearbeta, förbereda och få hjälp på vägen i livets resa innebär att du också får möjligheten till ett bättre och mer hälsosamt liv.